Hóa dược - dược lý học là môn học nghiên cứu về tính chất vật lý, hóa học, hoạt tính sinh học, phương pháp phát hiện, điều chế, xác định cấu trúc của các hoạt chất sử dụng làm thuốc hoặc các phụ gia (tá dược) trong bào chế được phẩm và tác dụng của thuốc trong cơ thể để áp dụng trong công tác phòng và chữa bệnh. Môn học chiếm một vị trí quan trọng trong chương trình đào tạo ngành Hóa dược, là môn khoa học liên ngành của Hóa học, Sinh học, Vật lý, Công nghệ bào chế và nhiều ngành khoa học khác.

Giáo trình Hóa dược - dược lý học được biên soạn dựa trên mục tiêu, yêu cầu, nội dung và thời gian quy định trong chương trình đào tạo học phần “Hóa dược, dược lý học” của Trường Đại học Vinh. Nội dung giáo trình bám sát được các yêu cầu về kiến thức cơ bản, chính xác
khoa học, cập nhật vào thực tiễn Việt Nam và thế giới.

Giáo trình được biên soạn làm tài liệu học tập cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (chuyên ngành Hóa dược - mỹ phẩm), Khoa Hóa học, Trường Đại học Vinh và các trường đại học khoa học tự nhiên khác, đồng thời cũng là tài liệu tham khảo cho các cán bộ giảng dạy, nghiên cứu về hóa học hữu cơ và tất cả những ai quan tâm đến hóa dược.

Xem thêm