Nội dung giáo trình đáp ứng học phần: "Hóa phân tích 2" cho sinh viên ngành cử nhân sư phạm Hóa học và học phần "Các phương pháp phân tích công cụ" cho sinh viên ngành Công nghệ - Kỹ thuật Hóa học, chuyên ngành Hóa dược hay ngành Công nghệ thực phẩm từ khóa 54 trở đi. 

Giáo trình gồm 260 trang, phân thành 4 chương. Chương 1 trình bày sự phân loại các phương pháp phân tích công cụ và các đại lượng thống kê đánh giá phương pháp như độ chính xác, độ nhạy, khoảng tuyến tính; Chương 2 trình bày nội dung các phương pháp phân tích sử dụng các tính chất của bức xạ như phương pháp phân tích quang phổ hấp thụ phân tử, nguyên tử, ion; Chương 3 trình bày các phương pháp phân tích điện hóa như phương pháp đo thế, phương pháp điện phân - đo điện lượng, Von-Ampe và phương pháp đo độ dẫn điện; Chương 4 trình bày nội dung các phương pháp phân tích sắc ký như sắc ký lớp mỏng, sắc ký khí, sắc ký lỏng, sắc ký ion. Trong đó TS Đinh Thị Trường Giang là chủ biên, đồng thời biên soạn các chương 2, 3, 4; Đinh Thị Huyền Trang biên soạn chương 1. 

Đây không chỉ là tài liệu học tập cho sinh viên mà còn là tài liệu tham khảo cho các giáo viên, kỹ thuật viên trong công tác phòng thí nghiệm và những bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực này.

Xem thêm