Nhà xuất bản Đại học Vinh trân trọng giới thiệu bản mẫu sách giáo khoa Toán lớp 2 gồm 2 tập:Tập 1 và tập 2 do Nhà xuất bản Đại học Vinh và Công ty sách Thạch Thảo liên kết xuất bản.

Bạn đọc quan tâm truy cập tại địa chỉ http://sachbinhminh.vn

 

Lưu ý: Trong giai đoạn lấy ý kiến để hoàn thiện bản mẫu, chỉ những người có trách nhiệm được phân quyền mới có thể đọc được sách.