Thực hiện Quyết định số 1963/QĐ-BGDĐT ngày 05/7/2023 thành lập Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa (SGK) lớp 5 và Công văn số 5471/BGDĐT-GDTH ngày 02 tháng 10 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “hoàn thiện bản mẫu SGK lớp 5, SGK môn Tiếng Trung Quốc lớp 3, lớp 4 để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân”, Nhà xuất bản Đại học Vinh đã tiếp tục phối hợp với các đối tác liên kết là Công ty cổ phần IIG Việt Nam, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển sách và học liệu điện tử Việt Nam VMB và Công ty TNHH sách Thạch Thảo ABA, tổ chức nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa các bản mẫu theo kết luận tại các Biên bản thẩm định của các Hội đồng thẩm định SGK. Trong đó có 03 sách giáo khoa của Nhà xuất bản Đại học Vinh gồm:

1) SGK Tin học 5 (thuộc bộ sách Kiến tạo công dân toàn cầu) do NXB Đại học Vinh liên kết với Công ty cổ phần IIG Việt Nam biên soạn và giới thiệu, xuất bản năm 2023. Các tác giả tham gia biên soạn gồm: Cao Hồng Huệ (Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Phương, Nguyễn Phát Tài, Đào Thị Thêm và Lê Minh Tuấn.

 

2) SGK Tin học 5 (thuộc bộ sách Robot thông minh) do NXB Đại học Vinh liên kết với Công ty cổ phần Đầu tư phát triển sách và học liệu điện tử Việt Nam VMB biên soạn và giới thiệu, xuất bản năm 2023. Các tác giả tham gia biên soạn gồm: PGS. TS Lê Khắc Thành làm Tổng chủ biên, PGS. TS Trịnh Đình Thắng làm Chủ biên và Ngô Thị Tú Quyên, Nguyễn Thị Quỳnh Trang và Vũ Việt Vũ.

 

3) SGK Toán 5 tập một, Toán 5 tập hai (thuộc bộ sách Bình Minh) do NXB Đại học Vinh liên kết với Công ty TNHH sách Thạch Thảo ABA biên soạn và giới thiệu, xuất bản năm 2023. Các tác giả tham gia biên soạn gồm: Trần Diên Hiển (Chủ biên) và Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm và Nguyễn Thuý Vân.

 

NXB Đại học Vinh đã gửi các bản mẫu SGK sau khi được chỉnh sửa, hoàn thiện cho Bộ GD&ĐT để lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Tin bài: NXB ĐHV