Giáo trình “Kinh tế vĩ mô” do TS. Nguyễn Thị Minh Phượng chủ biên, cùng nhóm tác giả TS. Nguyễn Thị Hải Yến, TS. Nguyễn Thị Bích Liên, TS. Nguyễn Thị Thúy Vinh, ThS. Trần Thị Hồng Lam, ThS. Nguyễn Văn Quỳnh, ThS. Nguyễn Mai Hường tham gia biên soạn.

 

 

Các thành viên tham gia Hội đồng nghiệm thu

 

   Hội đồng nghiệm thu Giáo trình “Kinh tế vĩ mô” được thành lập theoQuyết định số 2006/QĐ-ĐHV ngày 16/8/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, gồm có 7 thành viên, do PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng. TS. Hồ Thị Hiền, Trưởng khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An được mời làm Uỷ viên phản biện 1. Hội đồng có 3 thành viên đến từ khoa Kinh tế, Trường Kinh tế - Trường Đại học Vinh, bao gồm: TS. Trần Thị Hoàng Mai (Uỷ viên phản biện 2), TS. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (Uỷ viên) và PGS.TS. Thái Thị Kim Oanh - Hiệu trưởng Trường Kinh tế, Trường Đại học Vinh (Uỷ viên). Về phía Nhà xuất bản Đại học Vinh có PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng, Giám đốc - Tổng Biên tập (Uỷ viên) và ThS. Cao Thị Anh Tú - Biên tập viên (Thư ký).

 

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Phượng đại diện nhóm tác giả trình bày tóm tắt bản thảo giáo trình

 

Tại phiên họp Hội đồng nghiệm thu, PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Phượng đã đại diện cho nhóm tác giả báo cáo tóm tắt kết quả biên soạn giáo trình và một số đề xuất, kiến nghị để giáo trình được hoàn thiện tốt hơn.

Tiếp đó, các thành viên tham dự Hội đồng đã có những ý kiến đánh giá, góp ý cụ thể, chi tiết về nội dung và hình thức của bản thảo giáo trình. Về phía Nhà xuất bản, PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng đã phát biểu, đánh giá mức độ của bản thảo và yêu cầu nhóm tác giả bám sát quy định trong biên soạn giáo trình của Trường Đại học Vinh để chỉnh sửa, hoàn thiện đúng yêu cầu và kịp tiến độ.

Thay mặt Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc kết luận việc biên soạn Giáo trình“Kinh tế vĩ mô” là đáp ứng được nhu cầu giảng dạy và học tập của sinh viên các ngành Kinh tế, Kinh tế nông nghiệp, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính Ngân hàng tại Trường Kinh tế, Trường Đại học Vinh trong việc dạy và học học phần Kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, để bản thảo giáo trình hoàn thiện và xuất bản đạt chất lượng tốt, các tác giả cũng cần tích cực chỉnh sửa những nội dung và lỗi kỹ thuật theo các góp ý của thành viên Hội đồng.

Sau đây là một số hình ảnh tại phiên họp nghiệm thu Giáo trình “Kinh tế vĩ mô”.

 

 

TS. Hồ Thị Hiền - Trưởng khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Uỷ viên phản biện 1

 

 

PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng, Giám đốc - Tổng Biên tập, Uỷ viên

 

 

Các thành viên Hội đồng thảo luận

Tin và ảnh: NXB ĐHV