Giáo trình Phương pháp dạy học Ngữ văn do TS. Lê Thị Hồ Quang làm chủ biên, cùng nhóm tác giả PGS.TS. Phan Huy Dũng, TS. Nguyễn Thị Khánh Chi, TS. Nguyễn Thị Ngọc Hà, TS. Nguyễn Thị Thanh Hiếu, TS. Biện Thị Quỳnh Nga, ThS. Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, TS. Lưu Thị Hương Giang tham gia biên soạn. Các tác giả đều là giảng viên khoa Ngữ văn, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh.

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh, Chủ tịch Hội đồng phát biểu chỉ đạo

 

Hội đồng nghiệm thu Giáo trình Phương pháp dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông” được thành lập theo Quyết định số 2671/QĐ-ĐHV ngày 05/10/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, gồm có 7 thành viên, do PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Đinh Trí Dũng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Nghệ An, Uỷ viên phản biện 1 và TS. Nguyễn Thị Thanh Trâm, giảng viên khoa Ngữ  văn, Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh, Ủy viên phản biện 2. Các thành viên ủy viên Hội đồng là giảng viên của khoa Ngữ  văn, gồm có TS. Lê Thị Sao Chi - Trưởng khoa Ngữ văn và TS. Ngô Thị Quỳnh Nga. Về phía Nhà xuất bản Đại học Vinh có PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng, Giám đốc - Tổng Biên tập (Uỷ viên) và ThS. Cao Thị Anh Tú - Biên tập viên (Thư ký).

 

TS. Lê Hồ Quang đại diện nhóm tác giả trình bày tóm tắt bản thảo giáo trình

 

Tại phiên họp Hội đồng nghiệm thu, TS. Lê Thị Hồ Quang đã đại diện cho nhóm tác giả báo cáo tóm lược nội dung của giáo trình, tính cấp thiết cũng như những khó khăn trong quá trình biên soạn giáo trình Phương pháp dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông”.

Đây là bản thảo giáo trình được đánh giá là biên soạn công phu, mang tính tích hợp cao, khi nhóm tác giả đã nghiên cứu kỹ lưỡng chương trình để có thể liên kết các học phần trong chương trình đào tạo sinh viên khoa Ngữ văn ở trường Đại học Vinh. Các thành viên Hội đồng cũng thống nhất cao trong việc đánh giá tính cấp thiết của bản thảo giáo trình trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục và triển khai chương trình, sách giáo khoa theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Giáo trình cũng được xây dựng căn cứ trên mục tiêu đào tạo tiếp cận CDIO, theo chương trình đại học chính quy, ngành Sư phạm Ngữ văn của Trường Đại học Vinh.

Các thành viên Hội đồng cũng đã có những ý kiến đánh giá, góp ý cụ thể về những tồn tại của bản thảo, nhằm mục đích xây dựng một cuốn giáo trình chuẩn, phục vụ hiệu quả cho chương trình đào tạo của Trường Đại học Vinh nói chung, của Khoa Ngữ văn, Trường Sư phạm nói riêng. PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng - Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Đại học Vinh cũng đã phát biểu, nêu rõ những quy định chung cũng như chỉ rõ những vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa để bản thảo giáo trình được hoàn thiện, có chất lượng cao khi xuất bản.

Hội đồng đã kết luận và đánh giá cao bản thảo Giáo trình Phương pháp dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông”, mặt khác yêu cầu nhóm tác giả tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, hoàn thiện bản thảo để có thể in ấn và phát hành trong năm 2023.

Sau đây là một số hình ảnh tại phiên họp nghiệm thu Giáo trình Phương pháp dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông”.

 

 

PGS.TS. Đinh Trí Dũng - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Nghệ An, Uỷ viên phản biện 1


 

TS. Lê Thị Sao Chi - Trưởng khoa Ngữ văn, Uỷ viên

 

 

PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng, Giám đốc - Tổng Biên tập, Uỷ viên

 

 

Các thành viên Hội đồng thảo luận

Tin và ảnh: NXB ĐHV