Địa chỉ truy cập sách mẫu tại địa chỉ website: http://vmb.edu.vn/?page_id=7298 

Để truy cập và đọc toàn văn bản mẫu, đề nghị quý thầy cô sử dụng tài khoản được cấp (đã được gửi đến các Sở Giáo dục đào tạo). Các ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân xin gửi về Nhà xuất bản Đại học Vinh theo địa chỉ:

Nhà xuất bản Đại học Vinh, Trường Đại học Vinh, Số 182 Lê Duẩn, TP. Vinh, Nghệ An; số điện thoại: 0238.3551.345 (máy lẻ 312); Email:  nxbdhv@vinhuni.edu.vn trước ngày 25/12/2021.

Kính đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo; Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp, giúp đỡ để công tác lấy ý kiến về bản mẫu sách giáo khoa Tin học 3 của Nhà xuất bản Đại học Vinh đạt chất lượng, hiệu quả và kịp thời.

Cần thông tin thêm về bản mẫu cuốn sách, xin liên hệ với Ông Nguyễn Hồng Quảng, Giám đốc Nhà xuất bản Đại học Vinh, số ĐT: 0945.397.789; e-mail: quangnh2007@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn./.