1. Toán 3 (tập 1, tập 2) - PGS. TS Trần Diên Hiển (chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, Nguyễn Thuý Vân (hợp tác với Công ty TNHH Sách Thạch Thảo – ABA) được phê duyệt tại Quyết định số 438/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022;

  2. Tin học 3 – PGS.TS Lê Khắc Thành (chủ biên), Nguyễn Tân Ân, Ngô Thị Tú Quyên, Trình Đình Thắng, Nguyễn Thị Thuần (hợp tác với Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Sách và Học liệu điện tử Việt Nam – VMB)  được phê duyệt tại Quyết định số 438/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022;

  3. Tin học 3- PGS.TS Trần Trung (chủ biên), Trịnh Thị Phương Thảo, Chu Vĩnh Quyên, Nguyễn Thị Thu Phương, Nguyễn Ngọc Giang, Nguyễn Phát Tài, Đào Thị Thêm (hợp tác với Công ty Cổ phần IIG Việt Nam) được phê duyệt tại Quyết định số 584/QĐ-BGDĐT ngày 28/02/2022.

 

Xem video giới thiệu sách và đọc bản mẫu SGK Toán 3 (tập 1, tập 2 do PGS.TS Trần Diên Hiển làm chủ biên) tại đây

Xem video và đọc bản mẫu Tin học 3 (do PGS.TS Lê Khắc Thành làm chủ biên) và truy cập kho học liệu liên quan tại đây

Đọc toàn văn bản mẫu Tin học 3 (do GS TS Trần Trung làm chủ biên) tại đây.