Bám sát mục tiêu của giáo dục đại học, thực hiện việc đổi mới một cách toàn diện từ nội dung, chương trình đào tạo đến phương pháp, hình thức đào tạo, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên, cuốn Giáo trình Giáo dục học do PGS.TS. Nguyễn Thị Hường (chủ biên) vừa mới  xuất bản tại Nhà xuất bản Đại học Vinh được biên soạn trên tinh thần đó.

Giáo trình Giáo dục học cung cấp cho người học những kiến thức đại cương về các vấn đề của giáo dục; kiến thức và kỹ năng chung về hoạt động dạy học - giáo dục trong nhà trường phổ thông. Nội dung của giáo trình được trình bày thành 3 phần, mỗi phần có các chương, mỗi chương được trình bày theo cấu trúc: mục tiêu, nội dung, tóm tắt, câu hỏi và bài tập, tài liệu đọc thêm.

Phần 1: Những vấn đề chung của Giáo dục học được biên soạn bởi PGS.TS. Phạm Minh Hùng, PGS.TS. Nguyễn Thị Hường. Phần này gồm các chương: Giáo dục học là khoa học về quá trình giáo dục con người; Giáo dục và sự phát triển nhân cách; Mục đích và nhiệm vụ giáo dục.

Phần 2: Lý luận dạy học do PGS.TS. Nguyễn Thị Hường, PGS.TS. Phạm Minh Hùng, PGS.TS. Nguyễn Như An, ThS Nguyễn Trung Kiền biên soạn. Các nội dung chính của phần này gồm: Quá trình dạy học; Các nguyên tắc dạy học; Nội dung dạy học; Phương pháp dạy học; Hình thức tổ chức dạy học; Đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Phần 3: Lý luận giáo dục gồm các chương: Quá trình giáo dục; Các nguyên tắc giáo dục; Nội dung giáo dục; Phương pháp giáo dục; Tổ chức hoạt động trải nghiệm; Công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông. Phần này do PGS.TS. Phạm Minh Hùng, PGS.TS. Nguyễn Thị Hường, TS Nguyễn Thị Quỳnh Anh, TS Nguyễn Thị Nhân biên soạn.

Cuốn giáo trình đã thực sự cập nhật được những vấn đề mới, bám sát thực tiễn đổi mới giáo dục trên thế giới và Việt Nam hiện nay. Mặt khác, giáo trình đã bám sát với chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO, quan tâm nhiều hơn đến phần hướng dẫn tự học cho sinh viên bằng một hệ thống câu hỏi tự luận, trắc nghiệm khách quan, bài tập thực hành, bài tập tình huống phù hợp và các tài liệu đọc thêm.

Nhà xuất bản Đại học Vinh trân trọng giới thiệu Giáo trình Giáo dục học đến bạn đọc và các em sinh viên, học viên.

Bài và ảnh: NXB ĐHV