TUẦN 15 (NĂM HỌC 2021-2022)

Từ ngày 13/12/2020 đến ngày 19/12/2020

 

Thứ 2, ngày 13/12/2021

- Giao ban đơn vị đầu tuần

- Tiếp nhận, sơ duyệt bản thảo giáo trình đã ĐKXB 2020-2021

- Hoàn thiện hồ sơ tổng kết công tác năm 2021 hồ sơ đánh giá xếp loại của NXB

Thứ 3, ngày 14/12/2021


- Chế bản Kỷ yếu hội thảo quốc tế “Phát triển chương trình giảng dạy dựa trên năng lực và phát triển nghề nghiệp cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

- Tiếp tục triển khai đọc duyệt, sửa lỗi bản thảo sách Nhà nước đặt hàng 2021

Thứ 4, ngày 15/12/2021


- Làm thủ tục nghiệm thu cho các bản thảo có đủ hồ sơ

- Đọc duyệt các bản thảo giáo trình ĐKXB năm 2021

- Tiếp tục đọc duyệt, sửa lỗi các bản thảo sách Nhà nước đặt hàng 2021

Thứ 5, ngày 16/12/2021- Tiếp tục đọc duyệt, sửa lỗi các bản thảo sách Nhà nước đặt hàng 2021

15g00: Nghiệm thu bản thảo giáo trình “Độ đo và tích phân” do PGS. TS Nguyễn Văn Đức (khoa Toán học, Trường Sư phạm) làm chủ biên;

 

Thứ 6, ngày 17/12/2021


- Biên tập các bản thảo đã chỉnh sửa sau nghiệm thu.

- Đọc sơ duyệt bản thảo đề nghị nghiệm thu

- Tiếp nhận bản thảo, làm hồ sơ đăng ký nghiệm thu các bản thảo giáo trình 2020

Thứ 7, ngày 18/12/2021
Chủ nhật, ngày 19/12/2021