TUẦN 49 (NĂM HỌC 2020-2021)

Từ ngày 09/8/2021 đến ngày 15/8/2021

 

Thứ 2, ngày 09/8/2021

8g30: Giao ban đơn vị đầu tuần

- Tiếp tục nhận bản thảo và hồ sơ đăng ký nghiệm thu giáo trình

- Nhận sách từ nhà in (GT Vật lý đại cương, do TS Bùi Danh Hào, ĐHSPKT Vinh c/b)

Thứ 3, ngày 10/8/2021

 

- Làm thủ tục nghiệm thu bản thảo giáo trình (GT Độ đo, tích phân do PGS. TS Nguyễn Văn Đức chủ biên;

- Làm thủ tục lưu chiểu (GT Vật lý đại cương, TS Bùi Danh Hào ĐHSPKT Vinh c/b)

Thứ 4, ngày 11/8/2021

 

- Làm thủ tục nghiệm thu bản thảo giáo trình (GT LL và PPDH GD thể chất do TS Võ Văn Đăng c/b)

- Đọc duyệt bản thảo GT Phân tích hoạt động kinh doanh do TS Nguyễn Thị Hạnh Duyên chủ biên)

Thứ 5, ngày 12/8/2021

 

 

- Tiếp tục biên tập cuốn GT Tin học ứng dụng trong Hóa học (PGS. TS Nguyễn Xuân Dũng, Viện SPTN làm c/b)

- Tiếp tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký nghiệm thu giáo trình

Thứ 6, ngày 13/8/2021

 

- Biên tập sách NNĐH (theo phân công đối với từng bản thảo)

- Đăng ký xuất bản phẩm với Cục Xuất bản, In và Phát hành

Thứ 7, ngày 14/8/2021

 

 

Chủ nhật, ngày 15/8/2021