TUẦN 41 (NĂM HỌC 2021-2022)

Từ ngày 13/6/2022 đến ngày 19/6/2022

 

Thứ 2, ngày 13/6/2022

- Họp giao ban đơn vị

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký nghiệm thu bản thảo giáo trình Hình học tuyến tính của TS. Nguyễn Duy Bình (chủ biên), Khoa Toán, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh

Thứ 3, ngày 14/6/2022

 

- Góp ý dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN và xếp lương đối với BTV, BDV, ĐDTH ngành TTTT

- Soạn thảo các Hợp đồng xuất bản (Hợp đồng biên soạn, Hợp đồng biên tập, Hợp đồng chế bản)

- Hoàn thiện đề án vị trí việc làm của Nhà xuất bản

Thứ 4, ngày 15/6/2022

 

- Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu giáo trình

- Đọc duyệt, sửa bản in Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Nghiên cứu giá trị di sản Hán Nôm thế kỷ XVII-XX của dòng họ Nguyễn Huy, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Thứ 5, ngày 16/6/2022

 

 

- Hoàn thiện hồ sơ thanh toán sau khi xuất bản giáo trình

- Đăng ký kế hoạch xuất bản xuất bản phẩm với Cục Xuất bản

Thứ 6, ngày 17/6/2022

 

8h00: Tập huấn, bồi dưỡng về xây dựng đại học định hướng đổi mới sáng tạo. Chuyên đề: “Đại học định hướng đổi mới sáng tạo - Tiếp cận mô hình và Quản trị chất lượng”.

Chuyên gia: GS.TS. Nguyễn Hữu Đức

TP: Đảng ủy, Hội đồng trường; Ban Giám hiệu; Trưởng, Phó các đơn vị (cấp 2, cấp 3) trong Trường; Các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ; Các giảng viên phụ trách các môn học theo dạy học dự án/đồ án; Những người quan tâm

Địa điểm: Hội trường A

Thứ 7, ngày 18/6/2022

 

 

Chủ nhật, ngày 19/6/2022