Thứ 2, ngày 20/6/2022

- Họp giao ban đơn vị

- Tiếp nhận bản thảo, làm hồ sơ đăng ký nghiệm thu các bản thảo giáo trình ĐKXB

- Phối hợp với đối tác để hoàn thiện Lịch Block năm 2022

Thứ 3, ngày 21/6/2022

 

KỶ NIỆM 11 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC VINH (21/06/2011 - 21/06/2022)

- Biên tập xuất bản giáo trình Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam của PGS.TS Nguyễn Thị Trang Thanh (chủ biên), Khoa Địa lý, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh

- Rà soát và hiệu chỉnh thông tin hồ sơ năng lực của Nhà xuất bản Đại học Vinh

Thứ 4, ngày 22/6/2022

 

- Làm phương án giá sách Nhà nước đặt hàng năm 2022

- Soạn thảo và trình ký các loại hợp đồng và thanh lý hợp dồng xuất bản, biên soạn, biên tập và chế bản giáo trình

Thứ 5, ngày 23/6/2022

 

 

14h00: Họp Hội đồng thẩm định Chức năng nhiệm vụ và Đề án Vị trí việc làm với các đơn vị hành chính Nhóm 5.

TP: Ban Giám hiệu phụ trách các đơn vị Nhóm 5; Phản biện, Thư ký Đề án VTVL và Trưởng các đơn vị nhóm 5; Đại diện lãnh đạo phòng HCTH, TCCB.

Địa điểm: Phòng họp tầng 6 Nhà Điều hành

Thứ 6, ngày 24/6/2022

 

- Biên tập bản thảo Người đi tìm lá diêu bông (sách liên kết xuất bản) của tác giả Nguyễn Văn Ngọc

Thứ 7, ngày 25/6/2022

 

 

Chủ nhật, ngày 26/6/2022