Thứ 2, ngày 01/8/2022

- Họp giao ban đơn vị

- 14h00: Nghiệm thu giáo trình Hình học tuyến tính của TS. Nguyễn Duy Bình (chủ biên), tại phòng họp tầng 6 Nhà Điều hành. TP: Theo Quyết định số 1677/QĐ-ĐHV ngày 13/7/2022.

Thứ 3, ngày 2/8/2022

- Biên tập xuất bản giáo trình Chăm sóc bệnh nhân tim mạch của PGS.TS Cao Trường Sinh (chủ biên).

- Tiếp tục nhận bản thảo giáo trình và sách Nhà nước đặt hàng.

Thứ 4, ngày 3/8/2022

- Chuyển in Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Nghiên cứu giá trị Di sản Hán Nôm thế kỷ XVII-XX của dòng họ Nguyễn Huy, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh của GS. Nguyễn Huy Mỹ (chủ biên).

Thứ 5, ngày 4/8/2022

- Chế bản giáo trình Phương pháp số và Phân tích số liệu của PGS.TS Nguyễn Văn Phú (chủ biên).

13h45: Tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động đảm bảo chất lượng bên trong của Trường Đại học Vinh, tại Phòng họp tầng 8, Nhà điều hành. TP: Hội đồng ĐBCL theo Quyết định số 621/QĐ-ĐHV ngày 23/3/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh; Mạng lưới ĐBCL theo Quyết định số 620/QĐ-ĐHV ngày 23/3/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh; Cán bộ phụ trách mảng ĐBCL tại đơn vị phòng/ ban/trung tâm; Cán bộ Trung tâm ĐBCL và các cán bộ khác của Nhà trường có quan tâm.

Thứ 6, ngày 5/8/2022

 

- Đọc duyệt bản thảo các giáo trình: Thống kê kinh tế của TS. Trần Thị Thanh Thuỷ, Nguyễn Thị Thuý Quỳnh (đồng chủ biên); Hoá đại cương của PGS.TS Đinh Thị Trường Giang (chủ biên).

Thứ 7, ngày 6/8/2022

 

 

Chủ nhật, ngày 7/8/2022