CHÀO MỪNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HOÁ ĐỌC VIỆT NAM

 

Thứ 2, ngày 15/04 /2024

- 8h30: Họp giao ban đơn vị.

- Chuẩn bị các nội dung để phối hợp với Thư viện Nguyễn Thúc Hào giới thiệu sách của NXB ĐHV tại Hội trường B, Quân khu IV.

- Chuẩn bị sách để trưng bày tại Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ 3 được tổ chức tại Hồ Văn, Văn Miếu, Hà Nội.

- Tiếp nhận và sơ duyệt bản thảo sách liên kết: “Kỷ yếu Trung tâm hỗ trợ, tư vấn tài chính Nghệ An - 20 năm xây dựng và phát triển” của Sở Tài chính Nghệ An.

- Đăng ký xuất bản với Cục XBIPH số 9/2024.

Thứ 3, ngày 16/04/2024

- 8h15: Dự giờ Hội thi giảng viên dạy giỏi, GV Nguyễn Hồng Vinh, Khoa DL&CTXH, Trường KHXH&NV. TP: Theo Công văn số 14/CV-CĐ. Địa điểm: Phòng A2.101.

- Báo cáo về công tác xuất bản của năm 2023 gửi Bộ GD&ĐT.

- Viết bài giới thiệu các sách đã xuất bản trong tháng 3 và tháng 4/2024 và các hoạt động kỷ niệm Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam 21/4/2024.

- 14h00: Mít tinh chào mừng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024. TP: Cán bộ, viên chức NXB. Địa điểm: Hội trường B, Quân khu IV, TP Vinh, Nghệ An.

 Thứ 4, ngày 17/04/2024

- Sửa bản in bản thảo GT: “Toán rời rạc” của PGS.TS. Nguyễn Trung Hoà (chủ biên).

- Tiếp tục biên tập sách chuyên khảo: “Những bài Toán sống mãi cùng thời gian (Tập 1 - Số học và đại số)” của tác giả Lê Quốc Hán.

- 19h30: Khai mạc Triển lãm sách nhân Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024, tại Hồ Văn, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Thứ 5, ngày 18/04/2024

- Tiếp tục biên tập bản thảo sách chuyên khảo: “Từ vựng phương ngữ từ bình diện ngôn ngữ - văn hoá” của tác giả Hoàng Trọng Canh.

- In bản thảo SGK Toán 3, Toán 4, liên kết với ABA để lưu hồ sơ và làm Quyết định chuyển in.

- Triển lãm sách từ ngày 17/4 đến ngày 21/4/2024 nhân Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024, tại Hồ Văn, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Thứ 6, ngày 19/04/2024

 

- Tiếp tục biên tập bản thảo GT: “Lịch sử Việt Nam cận đại” của TS. Đậu Đức Anh (chủ biên).

- Tiếp tục biên tập bản thảo sách liên kết: “Tổng tập di sản văn hoá Trường Lưu. Tập 2: Di sản phi vật thể và dòng văn Trường Lưu” của tác giả Nguyễn Huy Mỹ (chủ biên).

- Triển lãm sách từ ngày 17/4 đến ngày 21/4/2024 nhân Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024, tại Hồ Văn, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Thứ 7, ngày 20/04/2024

 

- Triển lãm sách từ ngày 17/4 đến ngày 21/4/2024 nhân Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024, tại Hồ Văn, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Chủ nhật, ngày 21/04/2024

 

- Triển lãm sách từ ngày 17/4 đến ngày 21/4/2024 nhân Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024, tại Hồ Văn, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.