Giáo trình cung cấp các kiến thức cơ bản về phép tính vi phân, phép tính tích phân của hàm số một biến số và các kiến thức cơ sở về lý thuyết chuỗi, trong đó một số vấn đề mặc dù đã được giới thiệu ở chương trình phổ thông nhưng cũng được trình bày ở mức độ sâu sắc và tổng quát hơn.

Giáo trình gồm 236 trang được chia thành 5 chương. Chương 1 do TS Trần Đức Thành biên soạn; Chương 2 do PGS. TS Đinh Huy Hoàng đảm nhận; Chương 3 thuộc về TS Nguyễn Thị Hồng Thanh; Chương 4 được phân công cho TS Trần Văn Đức; Chương 5 do PGS TS Kiều Phương Chi đảm trách.

Với cách viết đơn giản, dễ hiểu, ngắn gọn, giảm nhẹ các nội dung lý thuyết, đi sâu vào việc rèn luyện kỹ năng vận dụng, các tác giả hy vọng Giáo trình là tài liệu cần thiết, bổ ích và phù hợp với trình độ sinh viên theo học các ngành Tự nhiên và Kỹ thuật, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho những người quan tâm, đặc biệt là giáo viên Toán ở các trường phổ thông. 

Xem thêm