Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: Info.net)

Theo công bố tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2017, các nhà xuất bản đã xuất bản gần 40 ngàn tên sách (tăng 6,5% về số lượng so với cùng kỳ năm 2016), và nộp lưu chiểu gần 215 triệu bản (tăng 10% về bản so với cùng kỳ năm 2016).

Bên cạnh việc tổng kết, nhìn nhận lại kết quả, thành tựu về lượng sách xuất bản, sự đa dạng, chất lượng các xuất bản phẩm, báo cáo của hội nghị cũng nhìn nhận về những tồn tại. Trong 6 tháng đầu năm, có 96 xuất bản phẩm vi phạm bị xử lý (giảm 18% so với năm 2016). 

Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, cho rằng về vấn đề cấp phép và xử lý vi phạm, thời gian vừa qua việc phối hợp giữa Cục Xuất bản và các NXB đã chặt chẽ hơn, nên sai phạm được hạn chế. Thứ trưởng yêu cầu, việc thanh tra, xử lý sai phạm phải từ hai phía. Làm sao để “Thanh tra không phải đi bới móc những sai phạm, mà việc đầu tiên phải làm là phát hiện ra những bất cập trong chính sách, cơ chế để dẫn đến sai phạm đó để báo lại và tìm hướng giải quyết”.


Đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông, 
Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: zing.vn)

Phó ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh yêu cầu ngành xuất bản phải thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: quản lý chặt chẽ quy trình liên kết, kiên quyết nói “không” với tình trạng bán giấy phép, chú ý hơn tới các dòng sách bảo vệ chủ quyền biển đảo…


Đồng chí Chu văn Hoà, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành phát biểu tại Hội nghị (ảnh: Zing.vn)

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Linh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đề nghị trong thời gian tới, một số nhiệm vụ trọng tâm toàn ngành Xuất bản cần quan tâm triển khai gồm: Bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung nâng cao chất lượng xuất bản phẩm, phải quản lý chặt chẽ hơn nữa quy trình liên kết; Kiên quyết nói không với tình trạng bán giấy phép; Chú ý hơn vào các dòng sách, mảng sách quan trọng, đặc biệt là sách bảo vệ chủ quyền biển, đảo, phát triển kinh tế biển, đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Tiếp tục quán triệt, triển khai Kết luận số 19 ngày 29/12/2016 thông báo kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư khoá IX về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản.../.