Theo quyết định, Hội đồng đánh giá nghiệm thu giáo trình đại học Đại số đại cương của Khoa Toán, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh, do PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Loan và PGS.TS Phạm Hùng Quý (đồng chủ biên) và PGS.TS Nguyễn Thành Quang tham gia biên soạn.

 

Các thành viên tham gia Hội đồng nghiệm thu giáo trình

 

Hội đồng nghiệm thu được thành lập gồm có 7 thành viên, do PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Lê Quốc Hán, Hội Toán học Nghệ An, Phản biện; TS. Thiều Đình Phong, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Vinh, Phản biện; TS. Dương Xuân Giáp, Phó Trưởng khoa Toán, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh, Uỷ viên; TS. Nguyễn Quốc Thơ - Khoa Toán, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh, Uỷ viên; PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng, Giám đốc - Tổng Biên tập, Nhà xuất bản Đại học Vinh, Uỷ viên và TS. Võ Thị Hoài Thương, Nhà xuất bản Đại học Vinh, Thư ký.

 

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc - Chủ tịch Hội đồng phát biểu chỉ đạo

 

Đại diện các tác giả đã trình bày tóm tắt các kết quả biên soạn giáo trình trước Hội đồng. Sau đó, thành viên Hội đồng nêu các ý kiến đánh giá, góp ý đối với nội dung bản thảo giáo trình nhằm giúp nhóm tác giả hoàn thiện hơn và kịp thời phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập của sinh viên ngành Sư phạm Toán và Sư phạm Toán chất lượng cao theo hướng tiếp cận CDIO từ khoá 62.

 

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Loan - đại diện nhóm tác giả trình bày kết quả biên soạn giáo trình

 

 

PGS.TS. Lê Quốc Hán, TS. Dương Xuân Giáp, TS. Nguyễn Quốc Thơ - Ủy viên Hội đồng góp ý bản thảo giáo trình

 

 

Các thành viên Hội đồng thảo luận, góp ý bản thảo giáo trình

 

Sau buổi làm việc khách quan, công tâm, Hội đồng đánh giá bản thảo giáo trỉnh chứa đựng hàm lượng khoa học cao, có tính thiết thực, là tài liệu giảng dạy, tham khảo hữu ích dành cho sinh viên đại học ngành Sư phạm Toán của Nhà trường. Giáo trình cũng cần hiệu chỉnh một số nội dung và lỗi kỹ thuật để hoàn thiện và xuất bản trong năm 2023.

Tin và ảnh: NXB ĐHV