Tại điểm cầu Nghệ An có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Nghệ An, lãnh đạo các phòng ban Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, Nhà xuất bản Nghệ An và Nhà xuất bản Đại học Vinh.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Khai mạc Hội nghị, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cán bộ chủ chốt các cơ quan báo chí, xuất bản phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu nghị quyết, bám sát yêu cầu chỉ đạo của Bộ Chính trị để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với hoạt động báo chí, xuất bản. Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí, xuất bản ở các điểm cầu trên cả nước đã được nghe đại diện lãnh đạo Ban Tuyên gió Trung ương báo cáo 02 chuyên đề: Nhưng nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Những quan điểm định hướng của Đảng đối với hoạt động báo chí, xuất bản và hoạt động báo chí, xuất bản trong thời gian qua, định hướng trong thời gian tới.

Các đại biểu tham gia học tập Nghị quyết tại điểm cầu Nghệ An.

Các đại biểu tham gia học tập Nghị quyết tại điểm cầu Nghệ An.

Hội nghị giúp lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản trên toàn quốc nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện, từ đó vận dụng hiệu quả nghị quyết vào công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận cao trong việc đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống.

Tin bài: Thanh Hiếu

Ảnh: Truyền hình Nghệ An