Giáo trình được biên soạn nhằm phục vụ cho giảng dạy và học tập học phần Biến đổi khí hậu trong các chương trình đào tạo đại học thuộc khối ngành Nông nghiệp và Tài nguyên tại Trường Đại học Vinh.

Hội đồng nghiệm thu Giáo trình Biến đổi khí hậu được thành lập theo Quyết định số 3406/QĐ-ĐHV ngày 13/12/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, gồm có 7 thành viên, do PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng; TS. Lê Ngọc Phương Quý, giảng viên khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế làm Uỷ viên phản biện 1 và TS. Vũ Văn Lương, giảng viên Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, Trường Đại học Vinh - Ủy viên phản biện 2. Các thành viên ủy viên Hội đồng bao gồm: ThS. Đậu Khắc Tài - Viện Phó Viện Nông nghiệp & Tài nguyên, Trường Đại học Vinh, TS. Hoàng Anh Thế - Giảng viên Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, Trường Đại học Vinh. Về phía Nhà xuất bản Đại học Vinh có PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng, Giám đốc - Tổng Biên tập (Uỷ viên) và TS. Võ Thị Hoài Thương - Biên tập viên (Thư ký).

 

 

TS. Nguyễn Lê Ái Vĩnh - Đại diện nhóm tác giả trình bày tóm tắt quá trình biên soạn giáo trình

 

Tại phiên họp Hội đồng nghiệm thu, TS. Nguyễn Lê Ái Vĩnh đã đại diện cho nhóm tác giả báo cáo tóm lược nội dung, tính cấp thiết cũng như những khó khăn trong quá trình biên soạn Giáo trình Biến đổi khí hậu.

Đây là bản thảo giáo trình được đánh giá là mang tính cấp thiết cao, trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu, hình thành năng lực đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp và quản lý tài nguyên thiên nhiên, là vấn đề cấp thiết cần được giải quyết, trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay. Bên cạnh đó, những vấn đề về hàm lượng kiến thức; tính cập nhật; việc tuân thủ Luật Sở hữu trí tuệ; đặc biệt là vấn đề sự phù hợp giữa nội dung giáo trình với đề cương học phần tương ứng… cũng được Hội đồng thảo luận nghiêm túc, đi đến những thống nhất cụ thể.

 PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng - Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Đại học Vinh cũng đã phát biểu, nêu rõ những quy định chung cũng như chỉ rõ những vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa để bản thảo giáo trình được hoàn thiện, có chất lượng cao khi xuất bản.

Thay mặt nhóm tác giả, TS. Nguyễn Lê Ái Vĩnh đã tiếp thu và giải trình các ý kiến với các thành viên trong Hội đồng, với mong muốn khi được xuất bản, cuốn Giáo trình Biến đổi khí hậu sẽ phục vụ hiệu quả cho chương trình đào tạo thuộc khối ngành Nông nghiệp và Tài nguyên của Trường Đại học Vinh.  

 Hội đồng đã kết luận và đề nghị nhóm tác giả hoàn thiện bản thảo để có thể in ấn và phát hành trong quý 1 năm 2024.

Sau đây là một số hình ảnh tại phiên họp nghiệm thu Giáo trình Biến đổi khí hậu”.

 

 

TS. Lê Ngọc Phương Quý - Ủy viên phản biện nhận xét bản thảo giáo trình bằng hình thức trực tuyến

 

 

TS. Vũ Văn Lương - Ủy viên phản biện nhận xét bản thảo giáo trình

 

 

ThS. Đậu Khắc Tài - Ủy viên Hội đồng nhận xét bản thảo giáo trình

 

 

TS. Hoàng Anh Thế - Ủy viên Hội đồng nhận xét bản thảo giáo trình

 

 

PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng - Tổng biên tập kiêm Giám đốc Nhà xuất bản, Ủy viên Hội đồng nhận xét giáo trình

 

 

TS. Lê Quang Vượng - Đại diện nhóm tác giả làm rõ thêm một số nội dung trong quá trình biên soạn giáo trình

 

 

TS. Nguyễn Lê Ái Vĩnh - Đại diện nhóm tác giả cảm ơn và giải trình một số nội dung góp ý của thành viên Hội đồng

Tin và ảnh: NXB ĐHV