Giáo trình “Điện tử tương tự” do TS. Lê Đình Công chủ biên, cùng nhóm tác giả TS. Đặng Thái Sơn, TS. Mai Thế Anh, TS. Cao Thanh Nghĩa, ThS. Nguyễn Phúc Ngọc và ThS. Nguyễn Thị Kim Thu, là các giảng viên của Viện Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Vinh tham gia biên soạn.

 

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, Chủ tịch Hội đồng

 

 

Các thành viên tham gia Hội đồng nghiệm thu giáo trình

 

          Hội đồng nghiệm thu Giáo trình “Điện tử tương tự” được thành lập theo Quyết định số 1679/QĐ-ĐHV ngày 12/7/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, gồm có 7 thành viên, do PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng; TS. Lê Văn Biên, giảng viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh và TS. Dương Đình Tú, giảng viên Viện Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Vinh, làm Ủy viên phản biện. Các thành viên ủy viên Hội đồng là giảng viên của Viện Kỹ thuật -  Công nghệ, Trường Đại học Vinh, bao gồm: PGS.TS. Hoàng Hữu Việt, PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng. Về phía Nhà xuất bản Đại học Vinh có PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng, Giám đốc - Tổng Biên tập (Uỷ viên) và TS. Võ Thị Hoài Thương (Thư ký).

 

 

TS. Lê Đình Công - đại diện nhóm tác giả trình bày kết quả biên soạn giáo trình

 

Tại phiên họp Hội đồng nghiệm thu, TS. Lê Đình Công đã đại diện cho nhóm tác giả báo cáo tóm tắt kết quả biên soạn giáo trình, những khó khăn gặp phải và một số đề xuất, kiến nghị để giáo trình được hoàn thiện tốt hơn.

Tiếp đó, các thành viên là uỷ viên phản biện và các uỷ viên tham dự Hội đồng đã có những ý kiến đánh giá, góp ý cụ thể về nội dung và hình thức của bản thảo. Về phía Nhà xuất bản, PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng đã phát biểu, giải thích cụ thể hơn về các quy định trong biên soạn giáo trình của Trường Đại học Vinh để các tác giả hoàn thiện chỉnh sửa bản thảo đúng yêu cầu và kịp tiến độ, phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập theo hướng tiếp cận CDIO dành cho khoá 62 trở về sau.

Thay mặt Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc kết luận việc biên soạn Giáo trình “Điện tử tương tự” của nhóm tác giả là rất công phu, nội dung bản thảo giáo trình đảm bảo tính khoa học, có chất lượng, là tài liệu giảng dạy, tham khảo hữu ích dành cho cán bộ và sinh viên đại học các ngành kỹ thuật của Nhà trường. Tuy nhiên, để bản thảo giáo trình hoàn thiện và xuất bản trong năm 2023 đạt chất lượng tốt, các tác giả cũng cần hiệu chỉnh một số nội dung và lỗi kỹ thuật theo các góp ý của thành viên Hội đồng.

 

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc thay mặt Hội đồng phát biểu kết luận

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc cũng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến nội dung thực hành của bản thảo giáo trình. Theo đó, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc đã đề nghị nhóm tác giả có những đề xuất cụ thể để Nhà trường có kế hoạch trong việc trang bị thêm cơ sở vật chất, đảm bảo phục vụ tốt học phần Điện tử tương tự nói riêng và các học phần có nội dung thực hành của Viện Kỹ thuật & Công nghệ nói chung.

Sau đây là một số hình ảnh tại phiên họp nghiệm thu Giáo trình “Điện tử tương tự”:

 

 

TS. Lê Văn Biên - Giảng viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh, Ủy viên phản biện

 

 

TS. Dương Đình Tú - Ủy viên phản biện

 

 

PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng - Ủy viên Hội đồng

 

 

Các thành viên Hội đồng thảo luận, đánh giá bản thảo giáo trình

 

Tin và ảnh: NXB ĐHV