Hội đồng nghiệm thu Giáo trình “Kỹ thuật siêu cao tần và anten” được thành lập theo Quyết định số 2195/QĐ-ĐHV ngày 25/8/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, gồm có 7 thành viên, do PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng; TS. Lê Văn Biên, giảng viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, Uỷ viên phản biện 1 và TS. Mai Thế Anh, giảng viên Viện Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Vinh, Ủy viên phản biện 2. Các thành viên ủy viên Hội đồng là giảng viên của Viện Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Vinh, bao gồm: PGS.TS. Hoàng Hữu Việt và TS. Dương Đình Tú. Về phía Nhà xuất bản Đại học Vinh có PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng, Giám đốc - Tổng Biên tập (Uỷ viên) và ThS. Cao Thị Anh Tú (Thư ký).

 

Các thành viên tham gia Hội đồng nghiệm thu giáo trình

 

Tại phiên họp Hội đồng nghiệm thu, TS. Cao Thành Nghĩa đã đại diện cho nhóm tác giả báo cáo tính cấp thiết trong việc biên soạn cũng như những nội dung chính và bố cục của giáo trình “Kỹ thuật siêu cao tần và anten”.

 

TS. Cao Thành Nghĩa trình bày tóm tắt quá trình biên soạn giáo trình

 

Các thành viên Hội đồng đều thống nhất cao trong việc đánh giá tính cấp thiết của bản thảo giáo trình, phục vụ thiết thực cho chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO của Nhà trường. Bản thảo Giáo trình Kỹ thuật siêu cao tần và anten cũng được đánh giá là đã cập nhật được những nghiên cứu mới trong lĩnh vực kỹ thuật siêu cao tần và anten trong nước và thế giới. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng cũng đã có những ý kiến đánh giá, góp ý cụ thể về những tồn tại của bản thảo, nhằm xây dựng một cuốn giáo trình chuẩn, phục vụ hiệu quả cho chương trình đào tạo Kỹ sư ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông của Trường Đại học Vinh. PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng - Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Đại học Vinh cũng đã phát biểu, nêu rõ những quy định về việc xuất bản một giáo trình trong lĩnh vực kỹ thuật.

Hội đồng đã kết luận và đánh giá cao bản thảo Giáo trình “Kỹ thuật siêu cao tần và anten”, mặt khác yêu cầu nhóm tác giả tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, hoàn thiện bản thảo vào trung tuần tháng 10, kịp thời in ấn và phát hành trong năm 2023.

Sau đây là một số hình ảnh tại phiên họp nghiệm thu Giáo trình “Kỹ thuật siêu cao tần và anten”.

 

TS. Lê Văn Biên, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh - Ủy viên phản biện nhận xét bản thảo giáo trình

 

 

Các thành viên Hội đồng thảo luận, đánh giá bản thảo giáo trình

 

 

TS. Cao Thành Nghĩa - thay mặt nhóm tác giả trả lời câu hỏi và cảm ơn các thành viên Hội đồng

 

Tin bài: NXB ĐHV