Hội đồng nghiệm thu được thành lập theo Quyết định số 1840/QĐ-ĐHV ngày 26/7/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, gồm có 7 thành viên, do PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng. PGS.TS. Lê Văn Đính, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực 3 - Đà Nẵng, được mời làm Ủy viên phản biện 1. Các thành viên khác đến từ Trường KHXH&NV - Trường Đại học Vinh gồm có: PGS.TS. Trần Viết Quang - Phó Hiệu trưởng (Ủy viên phản biện 2), TS. Phan Văn Tuấn - Phó Khoa Chính trị & Báo chí và TS. Nguyễn Thị Lê Vinh là Uỷ viên. Về phía Nhà xuất bản Đại học Vinh có PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng, Giám đốc - Tổng Biên tập (Uỷ viên) và ThS. Cao Thị Anh Tú - Biên tập viên (Thư ký).

Do có chuyến công tác đột xuất, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã uỷ quyền cho PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng điều hành phiên làm việc của Hội đồng.

ThS. Cao Thị Anh Tú - Thư ký đọc Quyết định thành lập Hội đồng

 

TS. Vũ Thị Phương Lê đại diện nhóm tác giả trình bày tóm tắt bản thảo giáo trình

 

Tại phiên họp, TS. Vũ Thị Phương Lê đã đại diện cho nhóm tác giả báo cáo tóm tắt mục tiêu biên soạn và những nội dung chính của giáo trình. Mặt khác, nêu rõ một số đề xuất, kiến nghị để giáo trình được hoàn thiện tốt hơn. Tiếp đó, các thành viên tham dự Hội đồng đã có những ý kiến đánh giá, góp ý cụ thể, chi tiết về nội dung và hình thức của bản thảo giáo trình.

 

PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng, Giám đốc - Tổng Biên tập, Uỷ viên

 

Thay mặt Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng đã phát biểu kết luận bản thảo giáo trình “Văn hoá lãnh đạo, quản lý” cơ bản đã đáp ứng được các yêu cầu về nội dung, kiến thức có tính cơ bản và chuyên sâu, cập nhật các kết quả mới trong nghiên cứu lý luận và thực tiễn chính trị xã hội. Sau khi sửa chữa, bổ sung theo các góp ý của các thành viên Hội đồng nghiệm thu, bản thảo giáo trình sẽ được chuyển đến Nhà xuất bản Đại học Vinh để hoàn tất các công đoạn xuất bản.

Sau đây là một số hình ảnh tại phiên họp nghiệm thu Giáo trình Văn hoá lãnh đạo quản lý”.

 

 

TS. Phạm Thị Bình (Chủ biên) và TS. Vũ Thị Phương Lê - tác giả biên soạn giáo trình

 

 

PGS.TS. Trần Viết Quang - Uỷ viên p hản biện và TS. Nguyễn Thị Lê Vinh - Uỷ viên Hội đồng

 

 

Các thành viên Hội đồng thảo luận, góp ý bản thảo giáo trình

Tin và ảnh: NXB ĐHV