Trong Chương trình đào tạo đại học tiếp cận CDIO của Trường Sư phạm thuộc Trường Đại học Vinh, học phần “Hoá sinh - Sinh học phân tử” là học phần bắt buộc gồm 5 tín chỉ. Theo đó, bản thảo Giáo trình Hoá sinh - Sinh học phân tử được biên soạn để đáp ứng yêu cầu về học liệu giảng dạy, học tập học phần này. Tập thể tác giả là các giảng viên của Khoa Sinh học, Trường Sư phạm và Viện Nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến thuộc Trường Đại học Vinh, trong đó: TS. Lê Quang Vượng, TS. Nguyễn Thị Thảo (Đồng chủ biên) và TS. Lê Văn Điệp là thành viên tham gia biên soạn.

 

 

PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Cúc - Chủ tịch Hội đồng điều hành phiên họp

 

Hội đồng nghiệm thu Giáo trình được thực hiện theo Quyết định số 3509/QĐ-ĐHV, ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Vinh. Hội đồng gồm có 7 thành viên, do PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Vinh làm Chủ tịch Hội đồng. Các Uỷ viên phản biện gồm có: PGS. TS. Trần Văn Giang - Trường Sư phạm, Trường Đại học Huế; PGS. TS. Nguyễn Thị Giang An, Phó Trưởng khoa Sinh học, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh.

Các uỷ viên thành viên của Hội đồng gồm có: TS. Hoàng Vĩnh Phú - Trưởng phòng Đào tạo; TS. Nguyễn Bá Hoành, Phó Trưởng khoa Đào tạo trực tuyến, Viện NC&ĐTTT; PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng - Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Nhà xuất bản và TS. Võ Thị Hoài Thương - Biên tập viên Nhà xuất bản Đại học Vinh làm Thư ký Hội đồng.

 

 

TS. Lê Quang Vượng - Đại diện nhóm tác giả trình bày tóm tắt quá trình biên soạn giáo trình

 

Thay mặt nhóm tác giả, TS. Lê Quang Vượng đã trình bày tóm tắt quá trình biên soạn giáo trình, những điểm mới mà bản thảo giáo trình đã thực hiện được so với các giáo trình đã được xuất bản ở trong nước. Đồng thời, các tác giả cũng đã nêu lên một số khó khăn trong việc tiếp cận tư liệu, các hình ảnh, sơ đồ, bảng biểu... khi đưa vào bản thảo giáo trình.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên là uỷ viên phản biện và uỷ viên Hội đồng đã trình bày những ý kiến đánh giá, góp ý cụ thể về nội dung và hình thức của bản thảo Giáo trình Hoá sinh - Sinh học phân tử.

PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng thay mặt Nhà xuất bản đã phát biểu, giải thích cụ thể hơn về các quy định trong biên soạn giáo trình của Trường Đại học Vinh để các tác giả hoàn thiện chỉnh sửa bản thảo đúng yêu cầu và kịp tiến độ, phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập cho sinh viên các ngành đào tạo của Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh trong thời gian sớm nhất.

TS. Lê Quang Vượng và TS. Nguyễn Thị Thảo đã thay mặt nhóm tác giả tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng và giải trình thêm một số nội dung mà các nhà khoa học còn băn khoăn.  

Kết thúc phiên họp, PGS. TS. Nguyễn Hồng Quảng đã thay mặt Hội đồng đánh giá cao sự nỗ lực của các tác giả trong quá trình thực hiện biên soạn giáo trình. Tuy nhiên, để giáo trình được hoàn thiện đảm bảo chất lượng, xuất bản và phát hành đúng tiến độ, nhóm tác giả cần hiệu chỉnh các nội dung và lỗi kỹ thuật theo góp ý của các thành viên Hội đồng.

Một số hình ảnh buổi nghiệm thu Giáo trình Hoá sinh - Sinh học phân tử:

 

 

PGS. TS. Trần Văn Giang - Ủy viên phản biện nhận xét bản thảo giáo trình bằng hình thức trực tuyến

 

 

PGS. TS. Nguyễn Thị Giang An - Ủy viên phản biện nhận xét bản thảo giáo trình

 

 

TS. Hoàng Vĩnh Phú - Ủy viên Hội đồng nhận xét bản thảo giáo trình

 

 

TS. Nguyễn Bá Hoành - Ủy viên Hội đồng nhận xét bản thảo giáo trình

 

 

TS. Nguyễn Thị Thảo - Đại diện nhóm tác giả cảm ơn và giải trình một số nội dung góp ý của thành viên Hội đồng

Tin & Ảnh: NXB ĐHV