Theo Quyết định số 1213/QĐ-ĐHV của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh ngày 17/05/2023, Hội đồng nghiệm thu được thành lập gồm có 7 thành viên, do PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng. Các Uỷ viên phản biện gồm có: TS. Hồ Thị Việt Yến và ThS. Lê Thị Hương Giang, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Các uỷ viên Hội đồng của Trường Đại học Vinh gồm có: TS. Phạm Lê Cường - Phó Hiệu trưởng Trường Sư phạm; TS. Nguyễn Thị Thu Hạnh, Phó trưởng khoa Giáo dục Mầm non, Trường Sư phạm; PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng - Giám đốc kiêm Tổng Biên tập, Nhà xuất bản Đại học Vinh và TS. Võ Thị Hoài Thương - Biên tập viên Nhà xuất bản Đại học Vinh làm Thư ký Hội đồng.

Các thành viên tham gia Hội đồng nghiệm thu giáo trình

 

Thay mặt các tác giả, ThS. Võ Trọng Vinh đã trình bày tóm tắt các kết quả biên soạn giáo trình trước Hội đồng. Tiếp đó, các nhà khoa học là uỷ viên phản biện và các thành viên Hội đồng đã nhận xét, góp ý các nội dung trong bản thảo giáo trình. Các ý kiến đánh giá rất khách quan, trách nhiệm và chi tiết, nhằm giúp nhóm tác giả hoàn thiện tốt hơn bản thảo giáo trình và kịp thời xuất bản phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập của sinh viên ngành Sư phạm Mầm non của Trường Đại học Vinh

Đây là giáo trình dùng cho đào tạo hệ đại học ngành Sư phạm Mầm non. Giáo trình được biên soạn bám sát mục tiêu, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận năng lực, cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý luận và kỹ năng thực hành âm nhạc theo chương trình đào tạo tiếp cận CDIO của Trường Đại học Vinh và cập nhật theo Chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

TS. Hồ Thị Việt Yến - Ủy viên phản biện nhận xét nội dung giáo trình

 

ThS. Lê Thị Hương Giang - Ủy viên phản biện nhận xét bản thảo giáo trình

 

TS. Phạm Lê Cường - Phó Hiệu trưởng Trường Sư phạm, Ủy viên Hội đồng góp ý bản thảo giáo trình

 

TS. Nguyễn Thị Thu Hạnh -  Phó Trưởng khoa Giáo dục Mầm non, Ủy viên Hội đồng nhận xét giáo trình

 

PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng - Tổng biên tập kiêm Giám đốc Nhà xuất bản, Ủy viên Hội đồng nhận xét giáo trình

 

Các thành viên Hội đồng thảo luận, đánh giá bản thảo giáo trình

 

Hội đồng đánh giá bản thảo Giáo trình “Âm nhạc” được các tác giả biên soạn đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học môn Âm nhạc ở trường phổ thông, là tài liệu giảng dạy, tham khảo hữu ích dành cho sinh viên đại học ngành Sư phạm Mầm non của Nhà trường.

Kết thúc phiên họp, PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng đã thay mặt Hội đồng đánh giá cao sự nỗ lực của các tác giả trong quá trình hoàn thiện bản thảo giáo trình. Tuy nhiên, để giáo trình được hoàn thiện đảm bảo chất lượng, xuất bản và phát hành đúng tiến độ, nhóm tác giả cần hiệu chỉnh các nội dung và lỗi kỹ thuật theo góp ý của các thành viên Hội đồng.

Tin và ảnh: NXB ĐHV