Giáo trình “Điện tử công suất”, do TS. Dương Đình Tú và TS. Đặng Thái Sơn (đồng chủ biên), TS. Mai Thế Anh, ThS. Lê Văn Chương, ThS. Hồ Sỹ Phương và ThS. Tạ Hùng Cường (giảng viên Viện Kỹ thuật & Công nghệ, Trường Đại học Vinh) tham gia biên soạn, để phục vụ giảng dạy cho sinh viên hai ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá; Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, theo Chương trình đào tạo tiếp cận CDIO của Viện Kỹ thuật & Công nghệ, Trường Đại học Vinh.

 

 

Các thành viên tham gia Hội đồng nghiệm thu giáo trình

 

Hội đồng nghiệm thu được thành lập theo Quyết định số 1864/QĐ-ĐHV ngày 28/07/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh.

Dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh làm Chủ tịch và các thành viên là chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài Trường Đại học Vinh gồm: PGS.TS. Nguyễn Hoa Lư, Hội Tự động hoá Việt Nam, Phản biện; PGS.TS. Lưu Tiến Hưng, Hiệu trưởng Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh, Phản biện; PGS.TS. Hoàng Hữu Việt, Viện trưởng Viện Kỹ thuật & Công nghệ, Trường Đại học Vinh, Ủy viên; TS. Nguyễn Tiến Dũng, Viện Kỹ thuật & Công nghệ, Trường Đại học Vinh, Uỷ viên; PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng, Giám đốc - Tổng Biên tập, Nhà xuất bản Đại học Vinh, Uỷ viên và TS. Võ Thị Hoài Thương, Nhà xuất bản Đại học Vinh, Thư ký.

 

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu chỉ đạo 

 

 

TS. Dương Đình Tú - đại diện nhóm tác giả trình bày tóm tắt nội dung giáo trình

 

Tại buổi họp nghiệm thu, TS. Dương Đình Tú đã đại diện nhóm tác giả trình bày ngắn gọn các nội dung cơ bản của bản thảo giáo trình cũng như mục đích, ý nghĩa của việc biên soạn giáo trình phục vụ giảng dạy học phần Điện tử công suất cho sinh viên Viện Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Đại học Vinh.

Với gần 400 trang bản thảo, giáo trình Điện tử công suất đã được biên soạn công phu, có hệ thống, dựa trên cơ sở Tập bài giảng đã được biên soạn và giảng dạy trong nhiều năm, cùng với việc tham khảo hệ thống các tài liệu, giáo trình của các nhà khoa học trong và ngoài Trường Đại học Vinh. Cấu trúc các chương, tiết, mục rành mạch, rõ ràng, lôgic. Nội dung có sự gắn kết và phù hợp với chương trình đào tạo trình độ đại học tiếp cận CDIO ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá và ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử; nội dung được bố cục gồm 7 chương là hợp lý, trong đó chú trọng đến các bài tập thảo luận và thiết kế đồ án môn học.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã có những nhận xét, góp ý, đánh giá một cách khách quan về ý nghĩa khoa học và thực tiễn của việc biên soạn giáo trình nhằm phục vụ thiết thực cho hoạt động giảng dạy và học tập theo Chương trình đào tạo tiếp cận CDIO của Trường Đại học Vinh. Đồng thời chỉ ra những ưu điểm và một số hạn chế trong bản thảo giáo trình, đề nghị nhóm tác giả hoàn thiện, chỉnh sửa để đảm bảo nội dung, đáp ứng được mục tiêu, chuẩn đầu ra của học phần trước khi giáo trình được xuất bản, phục vụ cho việc dạy giảng và học tập ngay trong năm học 2022-2023.

 

 

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu góp ý bản thảo giáo trình

 

Kết luận buổi nghiệm thu, thay mặt Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc đã chúc mừng tác giả Dương Đình Tú cùng các thành viên tham gia biên soạn giáo trình. Hội đồng cho rằng giáo trình đã được biên soạn có chất lượng với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao của nhóm tác giả. Nội dung giáo trình có sự đầu tư, phù hợp chuẩn đầu ra chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO và đáp ứng yêu cầu của đề cương chi tiết học phần Điện tử công suất.

Tuy nhiên, qua buổi nghiệm thu thẩm định chất lượng giáo trình, để giáo trình được hoàn thiện hơn, Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm tác giả cần hiệu chỉnh, bổ sung thêm các câu hỏi ôn tập, thiết kế đồ án học tập có tính liên kết giữa các chương với nhau và chỉnh sửa theo các nội dung góp ý khác của các thành viên Hội đồng và Kết luận của Chủ tịch Hội đồng.

Tiếp thu ý kiến của Chủ tịch Hội đồng và các nhà khoa học, nhóm tác giả gửi lời cảm ơn các thành viên hội đồng đã có những nhận xét, góp ý cho bản thảo giáo trình và ban biên soạn sẽ nghiêm túc tiếp thu để bổ sung, chỉnh lý giáo trình đạt chất lượng tốt nhất./.

Tin và ảnh: NXB ĐHV