Các tác của giả của bản thảo giáo trình này đều là giảng viên Khoa Toán, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh. Giáo trình được viết phục vụ cho học phần Fractal geometry, trong khung chương trình đào tạo đại học, gồm 02 tín chỉ.

         Hội đồng nghiệm thu được thành lập theo Quyết định số 1884/QĐ-ĐHV ngày 29/07/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, gồm có 7 thành viên: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc - Phó Hiệu trưởng Nhà trường làm Chủ tịch; PGS.TS. Trần Văn Ân, Hội Toán học Nghệ An, Phản biện; PGS.TS. Nguyễn Huy Chiêu, Khoa Toán, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh, Phản biện; PGS.TS. Lưu Tiến Hưng, Hiệu trưởng Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh, Ủy viên; PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Loan, Khoa Toán, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh, Uỷ viên; PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng, Giám đốc - Tổng Biên tập, Nhà xuất bản Đại học Vinh, Uỷ viên và ThS. Cao Thị Anh Tú, biên tập viên Nhà xuất bản Đại học Vinh, Thư ký.

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, Chủ tịch Hội đồng

và các thành viên tham gia Hội đồng nghiệm thu giáo trình

          Tại buổi nghiệm thu, các thành viên trong Hội đồng đã nghe TS. Vũ Thị Hồng Thanh, đại diện nhóm tác giả trình bày những nội dung cơ bản, cũng như mục đích, ý nghĩa của việc biên soạn giáo trình này.

TS. Vũ Thị Hồng Thanh trình bày nội dung chính của giáo trình 

 và trả lời các câu hỏi của thành viên Hội đồng

           Các thành viên Hội đồng đã có những nhận xét, đánh giá một cách khách quan về ý nghĩa khoa học và thực tiễn của việc biên soạn giáo trình, nhằm phục vụ thiết thực cho hoạt động giảng dạy và học tập theo Chương trình đào tạo tiếp cận CDIO của Trường Đại học Vinh. Đồng thời, các thành viên Hội đồng cũng đã chỉ ra một số hạn chế trong bản thảo giáo trình, đề nghị nhóm tác giả hoàn thiện, chỉnh sửa, đảm bảo chất lượng khi giáo trình được xuất bản.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu góp ý bản thảo giáo trình

Kết luận buổi nghiệm thu, thay mặt Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc đã  đánh giá cao sự nỗ lực của nhóm tác giả trong việc biên soạn giáo trình này. Bởi giáo trình không chỉ được đầu tư một khối lượng kiến thức lớn về chuyên ngành, mà đây còn là một trong những giáo trình đầu tiên của Trường Đại học Vinh được viết bằng tiếng Anh, phù hợp chuẩn đầu ra chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO cho khoá 62 và đáp ứng được yêu cầu của đề cương chi tiết học phần Fractal geometry.

Thay mặt nhóm tác giả, TS. Vũ Thị Hồng Thanh đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp của Hội đồng nghiệm thu để bổ sung, hoàn thiện giáo trình và xuất bản trong thời gian sớm nhất.

Tin và ảnh: NXB ĐHV