Hội đồng nghiệm thu được thành lập theo Quyết định số 1865/QĐ-ĐHV ngày 28/07/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh gồm có 7 thành viên, do PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường làm Chủ tịch; PGS.TS. Nguyễn Hoa Lư, Hội Tự động hoá Việt Nam, Phản biện; PGS.TS. Lưu Tiến Hưng, Hiệu trưởng Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh, Phản biện; TS. Đặng Thái Sơn, Viện Kỹ thuật & Công nghệ, Trường Đại học Vinh, Ủy viên; TS. Cao Thành Nghĩa, Viện Kỹ thuật & Công nghệ, Trường Đại học Vinh, Uỷ viên; PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng, Giám đốc - Tổng Biên tập, Nhà xuất bản Đại học Vinh, Uỷ viên và ThS. Cao Thị Anh Tú, Nhà xuất bản Đại học Vinh, Thư ký.

Các thành viên tham gia Hội đồng nghiệm thu giáo trình

           Tại buổi họp nghiệm thu, TS. Mai Thế Anh đã đại diện nhóm tác giả trình bày ngắn gọn các nội dung cơ bản của bản thảo giáo trình cũng như mục đích, ý nghĩa của việc biên soạn giáo trình phục vụ giảng dạy học phần Hệ thống điều khiển thông minh cho sinh viên Viện Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Đại học Vinh.

 

TS. Mai Thế Anh - đại diện nhóm tác giả trình bày tóm tắt nội dung giáo trình

           Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã có những nhận xét, góp ý, đánh giá một cách khách quan về ý nghĩa khoa học và thực tiễn của việc biên soạn giáo trình nhằm phục vụ thiết thực cho hoạt động giảng dạy và học tập theo Chương trình đào tạo tiếp cận CDIO của Trường Đại học Vinh. Đồng thời chỉ ra những ưu điểm và một số hạn chế trong bản thảo giáo trình, đề nghị nhóm tác giả hoàn thiện, chỉnh sửa để đảm bảo nội dung, đáp ứng được mục tiêu, chuẩn đầu ra của học phần trước khi giáo trình được xuất bản, phục vụ cho việc dạy giảng và học tập ngay trong năm học 2022-2023.

 

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu góp ý bản thảo giáo trình

Kết luận buổi nghiệm thu, thay mặt Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc đã chúc mừng tác giả Mai Thế Anh cùng các thành viên tham gia biên soạn giáo trình được nghiệm thu. Hội đồng cho rằng giáo trình đã được biên soạn với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao của nhóm tác giả. Nội dung giáo trình có sự đầu tư, chất lượng tốt, phù hợp chuẩn đầu ra chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO cho khoá 62 và đáp ứng được yêu cầu của đề cương chi tiết học phần Hệ thống điều khiển thông minh.

Tuy nhiên, để giáo trình được hoàn thiện hơn, Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm tác giả cần hiệu chỉnh, bổ sung thêm các câu hỏi ôn tập và các nội dung theo góp ý của các thành viên của Hội đồng nghiệm thu và theo Kết luận của Chủ tịch Hội đồng.

 Thay mặt nhóm tác giả, TS. Mai Thế Anh đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp của Hội đồng nghiệm thu để bổ sung, hoàn thiện giáo trình và xuất bản trong thời gian sớm nhất.

Tin và ảnh: NXB ĐHV