Các thành viên tham gia Hội đồng nghiệm thu giáo trình

 

Giáo trình “Luật Tài chính Việt Nam gồm 03 tín chỉ, trong khung chương trình đào tạo đại học ngành Luật Kinh tế, do TS. Hồ Thị Hải (chủ biên), ThS. Nguyễn Mai Ly và TS. Nguyễn Thị Hồng Nhật, giảng viên Khoa Luật Kinh tế, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Vinh tham gia biên soạn.

Hội đồng nghiệm thu cấp Trường gồm có 7 thành viên, do PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà Trường làm Chủ tịch; TS. Nguyễn Thanh Lý, Khoa Luật, Viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phản biện; TS. Hồ Thị Duyên, Phó Trưởng Khoa Luật Kinh tế, Trường KHXH&NV, Trường Đại học Vinh, Phản biện; TS. Phạm Thị Huyền Sang, Trưởng Khoa Luật Kinh tế, Trường KHXH&NV, Trường Đại học Vinh, Ủy viên; TS. Phạm Thị Thuý Liễu, Phó Trưởng Khoa Luật Kinh tế, Trường KHXH&NV, Trường Đại học Vinh, Uỷ viên; PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Đại học Vinh, Uỷ viên và TS. Võ Thị Hoài Thương, Nhà xuất bản Đại học Vinh, Thư ký.

 

TS. Hồ Thị Hải - đại diện nhóm tác giả đã trình bày tóm tắt nội dung giáo trình

 

Trong buổi họp nghiệm thu, TS. Hồ Thị Hải đã đại diện nhóm tác giả đã trình bày tóm tắt các nội dung cơ bản của bản thảo giáo trình. Hội đồng nghiệm thu cũng đã đề nghị nhóm tác giả cần chỉnh sửa, bổ sung thêm một số nội dung theo góp ý của các thành viên Hội đồng và Kết luận của Chủ tịch Hội đồng.

 

Các thành viên Hội đồng thảo luận, góp ý bản thảo giáo trình

 

Thay mặt Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc đã chúc mừng tập thể tác giả tham gia biên soạn giáo trình đã được nghiệm thu và xếp loại Tốt. Giáo trình đã đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO, phù hợp điều kiện giảng dạy hệ đào tạo đại học dùng cho sinh viên ngành Luật Kinh tế. Kỳ vọng trong tương lai, giáo trình được xuất bản có thể còn dược sử dụng để phục vụ hoạt động giảng dạy và học tập cho sinh viên khối ngành Kinh tế của Trường Đại học Vinh và các Trường đại học trong cả nước.

 

Ban Chủ nhiệm Khoa Luật Kinh tế và nhóm tác giả biên soạn giáo trình

 

Nhóm tác giả hứa sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp của Hội đồng nghiệm thu để bổ sung, hoàn thiện giáo trình và xuất bản trong thời gian sớm nhất.

Tin và ảnh: NXB ĐHV