PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, Chủ tịch Hội đồng phát biểu chỉ đạo và điều hành phiên họp

 

 

Các thành viên tham gia Hội đồng nghiệm thu giáo trình

 

Hội đồng nghiệm thu cấp Trường theo Quyết định số 1613/QĐ-ĐHV ngày 05/07/2022 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Vinh gồm có 7 thành viên, do PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà Trường làm Chủ tịch; PGS.TS. Hoàng Văn Lựu, Hội Hoá học Nghệ An, Phản biện; TS. Lê Đức Minh, Trường Đại học Hà Tĩnh, Phản biện; PGS.TS. Đinh Thị Trường Giang, Khoa Hoá học, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh, Ủy viên; PGS.TS. Phan Thị Hồng Tuyết, Khoa Hoá học, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh, Uỷ viên; PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Đại học Vinh, Uỷ viên và TS. Võ Thị Hoài Thương, Nhà xuất bản Đại học Vinh, Thư ký.

 

TS. Đậu Xuân Đức - đại diện nhóm tác giả đã trình bày tóm tắt nội dung giáo trình

 

Tại buổi họp nghiệm thu, TS. Đậu Xuân Đức đã đại diện nhóm tác giả đã trình bày tóm tắt các nội dung cơ bản của bản thảo giáo trình. Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã có những nhận xét, góp ý cụ thể, khách quan, chỉ rõ ưu điểm và một số hạn chế trong bản thảo giáo trình đề nghị nhóm tác giả hoàn thiện, chỉnh sửa.

 

Các thành viên Hội đồng thảo luận, góp ý bản thảo giáo trình

 

 

Thay mặt Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc đã chúc mừng tập thể tác giả tham gia biên soạn giáo trình đã được nghiệm thu và xếp loại Tốt. Giáo trình đã đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO, phù hợp điều kiện giảng dạy hệ đào tạo Sau đại học.

Hội đồng nghiệm thu cũng đã đề nghị nhóm tác giả cần chỉnh sửa, bổ sung thêm một số nội dung theo góp ý của các thành viên Hội đồng và Kết luận của Chủ tịch Hội đồng. Nhóm tác giả hứa sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp của Hội đồng nghiệm thu để bổ sung, hoàn thiện và xuất bản giáo trình trong thời gian sớm nhất.

Tin và ảnh: NXB ĐHV