Giáo trình Hoá vô cơ 1 được biên soạn để đáp ứng yêu cầu về học liệu giảng dạy và học tập học phần “Hoá vô cơ 1” theo Chương trình đào tạo đại học tiếp cận CDIO cho sinh viên chuyên ngành Hoá học của trường Đại học Vinh. Tập thể tác giả là các giảng viên của khoa Hoá học, đã có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy học phần “Hoá vô cơ 1”, trong đó: PGS.TS. Phan Thị Hồng Tuyết và PGS.TS. Nguyễn Hoa Du – đồng chủ biên và các thành viên tham gia biên soạn gồm: TS. Lê Thế Tâm và ThS. Phan Thị Minh Huyền.

 

 

Các thành viên tham gia Hội đồng nghiệm thu giáo trình

 

Hội đồng nghiệm thu được thực hiện theo Quyết định số 1900/QĐ-ĐHV, ngày 02 tháng 08 năm 2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Vinh. Hội đồng gồm có 7 thành viên, do PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Vinh làm Chủ tịch Hội đồng. Các Uỷ viên phản biện gồm có: PGS.TS. Nguyễn Quốc Thắng - Hội Hoá học Nghệ An; PGS.TS. Nguyễn Xuân Dũng, Phó Trưởng phòng KH&HT quốc tế Trường Đại học Vinh. Các uỷ viên Hội đồng của Trường Đại học Vinh gồm có: PGS.TS. Lê Đức Giang - Trưởng khoa Hoá học, Trường Sư phạm; PGS.TS. Đinh Thị Trường Giang, khoa Hoá học, Trường Sư phạm; PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng - Giám đốc kiêm Tổng Biên tập, Nhà xuất bản Đại học Vinh và TS. Võ Thị Hoài Thương - Biên tập viên Nhà xuất bản Đại học Vinh làm Thư ký Hội đồng.

 

 

PGS.TS. Phan Thị Hồng Tuyết - Đại diện nhóm tác giả trình bày tóm tắt quá trình biên soạn giáo trình

 

Thay mặt nhóm tác giả, PGS.TS Phan Thị Hồng Tuyết đã giới thiệu tóm tắt các kết quả biên soạn giáo trình, những thuận lợi, khó khăn gặp phải trong quá trình biên soạn và một số kiến nghị, đề xuất của nhóm tác giả với Nhà trường trước Hội đồng.

Tiếp đó, các thành viên là uỷ viên phản biện và các uỷ viên tham dự Hội đồng đã có những ý kiến đánh giá, góp ý cụ thể về nội dung và hình thức của bản thảo. Về phía Nhà xuất bản, PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng đã phát biểu, giải thích cụ thể hơn về các quy định trong biên soạn giáo trình của Trường Đại học Vinh để các tác giả hoàn thiện chỉnh sửa bản thảo đúng yêu cầu và kịp tiến độ, phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập cho sinh viên ngành Sư phạm Hoá học trong thời gian sớm nhất.

 

 

PGS.TS. Nguyễn Xuân Dũng - Ủy viên phản biện nhận xét bản thảo giáo trình

 

 

PGS.TS. Lê Đức Giang - Ủy viên Hội đồng nhận xét bản thảo giáo trình

 

 

PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng - Tổng biên tập kiêm Giám đốc Nhà xuất bản, Ủy viên Hội đồng nhận xét giáo trình

 

 

TS. Võ Thị Hoài Thương - Ủy viên Hội đồng phát biểu ý kiến

 

 

Các thành viên Hội đồng thảo luận, đánh giá bản thảo giáo trình

 

Thay mặt nhóm tác giả, PGS.TS. Nguyễn Hoa Lư và PGS.TS. Phan Thị Hồng Tuyết (đồng chủ biên) trân trọng cảm ơn Hội đồng và tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng, trả lời và giải trình thêm một số nội dung, câu hỏi của các thành viên Hội đồng đã nêu ra.  

 

 

PGS.TS. Nguyễn Hoa Du - Đại diện nhóm tác cảm ơn Hội đồng

 

 

PGS.TS. Phan Thị Hồng Tuyết - Đại diện đồng tác giả giải trình một số nội dung góp ý của thành viên Hội đồng

 

Kết thúc phiên họp, PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng đã thay mặt Hội đồng đánh giá cao sự nỗ lực của các tác giả trong quá trình hoàn thiện bản thảo giáo trình Hoá vô cơ 1. Đồng thời, nhóm tác giả cũng cần hiệu chỉnh các nội dung và lỗi kỹ thuật theo góp ý của các thành viên Hội đồng để giáo trình được xuất bản trong thời gian sớm nhất.

Tin & Ảnh: NXB ĐHV