Giáo trình “Kế toán công gồm 03 tín chỉ, trong chương trình đào tạo đại học ngành Kế toán, do TS. Phạm Thị Kim Yến (chủ biên), TS. Phạm Thị Thuý Hằng và TS. Đường Thị Quỳnh Liên (giảng viên Khoa Kế toán, Trường Kinh tế, Trường Đại học Vinh) tham gia biên soạn.

 

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu chỉ đạo

 

Hội đồng nghiệm thu được thành lập theo Quyết định số 2796/QĐ-ĐHV ngày 02/11/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh gồm có 7 thành viên, do PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường làm Chủ tịch; PGS.TS. Trần Mạnh Dũng, Tạp chí Kinh tế phát triển Việt Nam, Phản biện; TS. Đặng Thuý Anh, Trường Kinh tế, Trường Đại học Vinh, Phản biện; TS. Hồ Mỹ Hạnh, Trường Kinh tế, Trường Đại học Vinh, Ủy viên; TS. Nguyễn Thị Hạnh Duyên, Trường Kinh tế, Trường Đại học Vinh, Uỷ viên; PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng, Giám đốc - Tổng Biên tập, Nhà xuất bản Đại học Vinh, Uỷ viên và ThS. Cao Thị Anh Tú, Biên tập viên Nhà xuất bản Đại học Vinh, Thư ký.

 

 

ThS. Cao Thị Anh Tú - Thư ký đọc Quyết định thành lập Hội đồng

 

Tại buổi họp nghiệm thu, TS. Phạm Thị Kim Yến đã đại diện nhóm tác giả trình bày tóm tắt các nội dung cơ bản của bản thảo giáo trình cũng như mục đích, ý nghĩa của việc biên soạn giáo trình phục vụ giảng dạy học phần Kế toán công cho sinh viên Trường Kinh tế, Trường Đại học Vinh.

 

 

TS. Phạm Thị Kim Yến trình bày tóm tắt nội dung bản thảo giáo trình

 

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã có những nhận xét, góp ý, đánh giá một cách khách quan về ý nghĩa khoa học và thực tiễn của việc biên soạn giáo trình nhằm phục vụ thiết thực cho hoạt động giảng dạy và học tập theo Chương trình đào tạo tiếp cận CDIO của Trường Đại học Vinh. Đồng thời chỉ ra những ưu điểm và một số hạn chế trong bản thảo giáo trình, đề nghị nhóm tác giả hoàn thiện, chỉnh sửa để đảm bảo nội dung, đáp ứng được mục tiêu, chuẩn đầu ra của học phần trước khi giáo trình được xuất bản, phục vụ cho việc giảng dạy và học tập ngay trong năm học 2022-2023.

 

 

TS. Hồ Mỹ Hạnh nhận xét nội dung bản thảo giáo trình

 

 

TS. Nguyễn Thị Hạnh Duyên góp ý nội dung bản thảo giáo trình

 

Hội đồng cho rằng, giáo trình đã được biên soạn với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao của nhóm tác giả. Nội dung giáo trình có sự đầu tư, chất lượng tốt, phù hợp chuẩn đầu ra chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO cho khoá 62 và đáp ứng được yêu cầu của đề cương chi tiết học phần Kế toán công.

 

 

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu thảo luận và góp ý nội dung bản thảo giáo trình

 

Kết luận buổi nghiệm thu, thay mặt Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc đã chúc mừng TS. Phạm Thị Kim Yến (chủ biên) và nhóm tác giả tham gia biên soạn giáo trình được nghiệm thu.

Thay mặt nhóm tác giả, TS. Phạm Thị Kim Yến đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp của Hội đồng nghiệm thu để bổ sung, hoàn thiện giáo trình và xuất bản trong thời gian sớm nhất.

Tin và ảnh: NXB ĐHV