Giáo trình Luật Kinh tế gồm 03 tín chỉ, trong chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kinh tế, do TS. Phạm Thị Huyền Sang (chủ biên), TS. Hồ Thị Duyên, TS. Trần Thị Vân Trà và TS. Phan Nữ Hiền Oanh (giảng viên Khoa Luật Kinh tế, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Vinh) biên soạn.

 

 

Các thành viên tham gia Hội đồng nghiệm thu giáo trình

 

Hội đồng nghiệm thu được thành lập gồm có 7 thành viên, do PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng; TS. Luật sư Ngô Quang Huy, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khu vực Bắc Trung Bộ, Phản biện; TS. Hồ Thị Hải, Khoa Luật Kinh tế, Trường KHXH&NV, Trường Đại học Vinh, Phản biện; TS. Phạm Thị Thúy Liễu, Phó Trưởng Khoa Luật Kinh tế, Trường KHXH&NV, Trường Đại học Vinh, Ủy viên; TS. Nguyễn Thị Thanh, Khoa Luật Kinh tế, Trường KHXH&NV, Trường Đại học Vinh, Uỷ viên; PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng, Giám đốc - Tổng Biên tập, Nhà xuất bản Đại học Vinh, Uỷ viên và TS. Võ Thị Hoài Thương, Nhà xuất bản Đại học Vinh, Thư ký.

 

 

TS. Phạm Thị Huyền Sang - Trưởng Khoa Luật Kinh tế, Trường KHXH&NV, Trường Đại học Vinh đại diện nhóm tác giả trình bày tóm tắt nội dung giáo trình

 

Tại buổi họp nghiệm thu, đại diện nhóm tác giả trình bày tóm tắt bản thảo giáo trình trước Hội đồng. Sau đó, thành viên Hội đồng nêu các ý kiến đánh giá, góp ý đối với bản thảo giáo trình, nhằm giúp nhóm tác giả hoàn thiện hơn giáo trình phục vụ giảng dạy học phần Luật Kinh tế cho sinh viên ngành Kinh tế, Trường Đại học Vinh.

 

 

TS. Luật sư Ngô Quang Huy nhận xét, góp ý bản thảo giáo trình

 

 

TS. Hồ Thị Hải nhận xét, góp ý bản thảo giáo trình

 


Các thành viên Hội đồng nghiệm thu góp ý bản thảo giáo trình

 

Sau buổi làm việc khách quan, công tâm, Hội đồng đánh giá bản thảo giáo trình Luật Kinh tế có tính thiết thực, là tài liệu giảng dạy, tham khảo hữu ích dành cho sinh viên nhà trường, được xếp loại Tốt.

 

 

Các tác giả tiếp thu và giải trình một số góp ý của thành viên Hội đồng

 

 

TS. Phạm Thị Huyền Sang và tập thể tác giả đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp của Hội đồng nghiệm thu để bổ sung, hoàn thiện giáo trình và xuất bản trong thời gian sớm nhất./.

Tin và ảnh: NXB ĐHV