Giáo trình Quản lý đầu tư công được biên soạn để đáp ứng yêu cầu về học liệu giảng dạy và học tập học phần “Quản lý đầu tư công” theo Chương trình đào tạo Sau đại học tiếp cận CDIO cho học viên các ngành Quản lý kinh tế và Kinh tế chính trị của Trường Kinh tế, Trường Đại học Vinh. Tập thể tác giả là các giảng viên đã có nhiều kinh nghiệm giảng dạy học phần “Quản lý đầu tư công”, trong đó: TS. Lê Vũ Sao Mai và Nguyễn Thị Hải Yến (đồng chủ biên) và các thành viên tham gia biên soạn gồm: TS. Trần Thị Thanh Thuỷ và PGS.TS. Trần Thị Hoàng Mai.

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc - Chủ tịch Hội đồng điều hành phiên họp

 

Hội đồng nghiệm thu được thực hiện theo Quyết định số 3407/QĐ-ĐHV, ngày 13 tháng 12 năm 2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Vinh. Hội đồng gồm có 7 thành viên, do PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Vinh làm Chủ tịch Hội đồng. Các Uỷ viên phản biện gồm có: PGS.TS. Phạm Văn Hùng - Khoa Đầu tư, Trường Đại học Kinh tế quốc dân và TS. Nguyễn Thị Bích Liên, Trường Kinh tế, Trường Đại học Vinh.

Các uỷ viên thành viên của Hội đồng gồm có: PGS.TS. Thái Thị Kim Oanh  - Hiệu trưởng Trường Kinh tế; TS. Nguyễn Thị Thuý Quỳnh, giảng viên Trường Kinh tế; PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng - Giám đốc kiêm Tổng Biên tập, Nhà xuất bản Đại học Vinh và TS. Võ Thị Hoài Thương - Biên tập viên Nhà xuất bản Đại học Vinh làm Thư ký Hội đồng.

 

TS. Lê Vũ Sao Mai - Đại diện nhóm tác giả trình bày tóm tắt quá trình biên soạn giáo trình

 

Thay mặt nhóm tác giả, TS. Lê Vũ Sao Mai đã trình bày những thuận lợi, khó khăn mà nhóm tác giả gặp phải trong quá trình biên soạn giáo trình và kết quả đạt được của bản thảo giáo trình đã đạt được so với mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ đã đặt ra. Tại buổi nghiệm thu, các tác giả cũng đã đề xuất một số kiến nghị để Hội đồng đưa ra kết luận.

Cuộc họp được diễn ra nghiêm túc với nhiều nội dung thảo luận và góp ý sát thực nhất. Các thành viên là uỷ viên phản biện và uỷ viên Hội đồng đã có những ý kiến đánh giá, nhận xét cụ thể về từng nội dung chương mục, mục tiêu, cấu trúc, hình thức trình bày và hàm lượng kiến thức khoa học của bản thảo giáo trình Quản lý đầu tư công, so với đề cương chi tiết của học phần và đối tượng đào tạo là học viên cao học.

Về phía Nhà xuất bản, PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng đã phát biểu, nêu ra yêu cầu cụ thể hơn về các quy định trong biên soạn giáo trình của Trường Đại học Vinh để các tác giả hoàn thiện chỉnh sửa bản thảo đúng yêu cầu và kịp tiến độ, phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập cho sinh viên các ngành đào tạo của Trường Kinh tế, Trường Đại học Vinh trong năm 2024.

Thay mặt nhóm tác giả, TS. Lê Vũ Sao Mai đã tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng, cảm ơn và giải trình, làm rõ thêm một số nội dung mà các thành viên Hội đồng đã nêu.  

Kết thúc phiên họp, PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng đã thay mặt Hội đồng đánh giá cao sự nỗ lực của các tác giả trong quá trình hoàn thiện bản thảo giáo trình. Tuy nhiên, để giáo trình được hoàn thiện đảm bảo chất lượng, xuất bản và phát hành đúng tiến độ, nhóm tác giả cần hiệu chỉnh các nội dung và lỗi kỹ thuật theo góp ý của các thành viên Hội đồng để giáo trình được xuất bản trong thời gian sớm nhất.

Một số hình ảnh buổi nghiệm thu Giáo trình Quản lý đầu tư công:

 

PGS.TS. Phạm Văn Hùng - Ủy viên phản biện nhận xét bản thảo giáo trình bằng hình thức trực tuyến

 

TS. Nguyễn Thị Bích Liên - Ủy viên phản biện nhận xét bản thảo giáo trình

 

PGS.TS. Thái Thị Kim Oanh - Ủy viên Hội đồng nhận xét bản thảo giáo trình

 

TS. Nguyễn Thị Thuý Quỳnh - Ủy viên Hội đồng nhận xét bản thảo giáo trình

 

PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng - Tổng biên tập kiêm Giám đốc Nhà xuất bản, Ủy viên Hội đồng nhận xét giáo trình

 

TS. Nguyễn Thị Hải Yến - Đại diện nhóm tác giả làm rõ thêm một số nội dung trong quá trình biên soạn giáo trình

 

PGS.TS. Trần Thị Hoàng Mai - Đại diện nhóm tác giả cảm ơn và giải trình một số nội dung góp ý của thành viên Hội đồng

Tin & Ảnh: NXB ĐHV