Giáo trình Tâm lí học Thể dục thể thao gồm 03 tín chỉ, trong chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Giáo dục thể chất, do TS. Nguyễn Mạnh Hùng (chủ biên), TS. Nguyễn Ngọc Việt và TS. Nguyễn Thị Thuỷ (giảng viên Khoa Giáo dục thể chất, Trường Đại học Vinh) tham gia biên soạn.

 

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, Chủ tịch Hội đồng phát biểu chỉ đạo và điều hành phiên họp

 

 

Các thành viên tham gia Hội đồng nghiệm thu giáo trình

 

Hội đồng nghiệm thu được thành lập gồm có 7 thành viên, do PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng; TS. Nguyễn Văn Thành, Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An, Phản biện; TS. Lê Thục Anh, Khoa Tâm lý giáo dục, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh, Phản biện; TS. Nguyễn Trí Lục, Khoa Giáo dục thể chất, Trường Đại học Vinh, Ủy viên; TS. Ngô Thị Như Thơ, Khoa Giáo dục thể chất, Trường Đại học Vinh, Uỷ viên; PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng, Giám đốc - Tổng Biên tập, Nhà xuất bản Đại học Vinh, Uỷ viên và ThS. Cao Thị Anh Tú, Nhà xuất bản Đại học Vinh, Thư ký.

 

TS. Nguyễn Manh Hùng - đại diện nhóm tác giả trình bày tóm tắt bản thảo giáo trình

 

Tại buổi họp nghiệm thu, đại diện nhóm tác giả trình bày tóm tắt bản thảo giáo trình trước Hội đồng. Sau buổi làm việc nghiêm túc, khách quan, Hội đồng đánh giá bản thảo giáo trình Tâm lí học Thể dục thể thao có tính thiết thực, là tài liệu giảng dạy, tham khảo hữu ích dành cho sinh viên nhà trường, được xếp loại Khá.

 

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu góp ý bản thảo giáo trình

 

TS. Nguyễn Mạnh Hùng và tập thể tác giả đã tiếp thu những ý kiến đóng góp của Hội đồng nghiệm thu để bổ sung, hoàn thiện giáo trình và xuất bản trong thời gian sớm nhất.

Tin và ảnh: NXB ĐHV