Giáo trình Toán rời rạc được biên soạn để đáp ứng yêu cầu về học liệu giảng dạy và học tập học phần “Toán rời rạc” theo Chương trình đào tạo đại học tiếp cận CDIO cho sinh viên các ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính và Sư phạm Tin học của trường Đại học Vinh. Tập thể tác giả là các giảng viên của Viện Kỹ thuật công nghệ, đã có nhiều kinh nghiệm giảng dạy học phần “Toán rời rạc”, trong đó: TS. Nguyễn Trung Hoà (Chủ biên) và các thành viên tham gia biên soạn gồm: TS. Trần Xuân Sang và TS. Nguyễn Thị Uyên.

 

 

TS. Võ Thị Hoài Thương - Thư ký đọc Quyết định thành lập Hội đồng

 

Hội đồng nghiệm thu được thực hiện theo Quyết định số 3043/QĐ-ĐHV, ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Vinh. Hội đồng gồm có 7 thành viên, do PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Vinh làm Chủ tịch Hội đồng. Các Uỷ viên phản biện gồm có: TS. Hồ Ngọc Vinh - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh; TS. Dương Xuân Giáp, Phó Trưởng khoa Toán, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh.

Các uỷ viên thành viên của Hội đồng gồm có: PGS.TS. Hoàng Hữu Việt – Phó Viện trưởng Viện KT&CN; TS. Lê Văn Minh, Viện KT&CN; PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng - Giám đốc kiêm Tổng Biên tập, Nhà xuất bản Đại học Vinh và TS. Võ Thị Hoài Thương - Biên tập viên Nhà xuất bản Đại học Vinh làm Thư ký Hội đồng.

 

 

TS. Nguyễn Trung Hoà - Đại diện nhóm tác giả trình bày tóm tắt quá trình biên soạn giáo trình

 

Thay mặt nhóm tác giả, TS. Nguyễn Trung Hoà đã giới thiệu tóm tắt các kết quả biên soạn giáo trình, những thuận lợi, khó khăn mà nhóm tác giả gặp phải trong quá trình biên soạn giáo trình. Đồng thời, các tác giả cũng đã nêu lên một số kiến nghị, đề xuất với Nhà trường về việc giới hạn số trang sách đối với tín chỉ đại học thuộc khối ngành khoa học tự nhiên và kỹ thuật, trước Hội đồng.

Tiếp đó, các thành viên là uỷ viên phản biện và các uỷ viên Hội đồng đã trình bày những ý kiến đánh giá, góp ý cụ thể về nội dung và hình thức của bản thảo giáo trình Toán rời rạc.

Về phía Nhà xuất bản, PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng đã phát biểu, giải thích cụ thể hơn về các quy định trong biên soạn giáo trình của Trường Đại học Vinh để các tác giả hoàn thiện chỉnh sửa bản thảo đúng yêu cầu và kịp tiến độ, phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập cho sinh viên các ngành đào tạo của Viện Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Đại học Vinh trong thời gian sớm nhất.

Thay mặt nhóm tác giả, TS. Nguyễn Trung Hoà (chủ biên) đã tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng, cảm ơn và giải trình thêm một số nội dung mà các thành viên Hội đồng còn băn khoăn.  

Kết thúc phiên họp, PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng đã thay mặt Hội đồng đánh giá cao sự nỗ lực của các tác giả trong quá trình hoàn thiện bản thảo giáo trình. Tuy nhiên, để giáo trình được hoàn thiện đảm bảo chất lượng, xuất bản và phát hành đúng tiến độ, nhóm tác giả cần hiệu chỉnh các nội dung và lỗi kỹ thuật theo góp ý của các thành viên Hội đồng để giáo trình được xuất bản trong thời gian sớm nhất.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

 

TS. Hồ Ngọc Vinh - Ủy viên phản biện nhận xét bản thảo giáo trình

 

TS. Dương Xuân Giáp - Ủy viên phản biện nhận xét bản thảo giáo trình

 

PGS.TS. Hoàng Hữu Việt - Ủy viên Hội đồng nhận xét bản thảo giáo trình

 

TS. Lê Văn Minh - Ủy viên Hội đồng nhận xét bản thảo giáo trình

 

PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng - Tổng biên tập kiêm Giám đốc Nhà xuất bản, Ủy viên Hội đồng nhận xét giáo trình

 

TS. Nguyễn Trung Hoà - Đại diện nhóm tác giả cảm ơn và giải trình một số nội dung góp ý của thành viên Hội đồng

Tin & Ảnh: NXB ĐHV