Giáo trình Xã hội học đại cương được biên soạn để đáp ứng yêu cầu về học liệu giảng dạy và học tập học phần “Xã hội học đại cương” theo chương trình đào tạo đại học tiếp cận CDIO cho sinh viên khối ngành khoa học xã hội và nhân văn của trường Đại học Vinh. Tập thể tác giả là các giảng viên của khoa Du lịch và Công tác xã hội, đã có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy học phần “Xã hội học đại cương”, trong đó: TS. Võ Thị Cẩm Ly - chủ biên và các thành viên tham gia biên soạn gồm: TS. Ông Thị Mai Thương, ThS. Phùng Văn Nam, ThS. Phan Thị Thuý Hà, ThS. Trần Thị Khánh Dung, ThS. Phạm Thị Oanh và ThS. Nguyễn Thị Hoài An.

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh,

Chủ tịch Hội đồng điều hành phiên họp

 

Hội đồng nghiệm thu được thực hiện theo Quyết định số 1839/QĐ-ĐHV, ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Vinh. Hội đồng gồm có 7 thành viên, do PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Vinh làm Chủ tịch Hội đồng. Các Uỷ viên phản biện gồm có: GS.TS. Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng ban biên tập Tạp chí KHXH&NV, Trường KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội; PGS.TS. Phạm Hương Trà, Phó Trưởng khoa Xã hội học và Phát triển, Học viện Báo chí & tuyên truyền Hà Nội. Các uỷ viên Hội đồng của Trường Đại học Vinh gồm có: TS. Nguyễn Hồng Vinh - Phó Trưởng khoa Du lịch và Công tác xã hội, Trường KHXH&NV; PGS.TS. Bùi Văn Hào, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường ĐH Vinh; PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng - Giám đốc kiêm Tổng Biên tập, Nhà xuất bản Đại học Vinh và TS. Võ Thị Hoài Thương - Biên tập viên Nhà xuất bản Đại học Vinh làm Thư ký Hội đồng.

 

TS. Võ Thị Cẩm Ly - Đại diện nhóm tác giả báo cáo tóm tắt nội dung bản thảo giáo trình

 

Thay mặt nhóm tác giả, GVC.TS Võ Thị Cẩm Ly đã giới thiệu tóm tắt các kết quả biên soạn giáo trình, những thuận lợi, khó khăn gặp phải trong quá trình biên soạn và một số kiến nghị, đề xuất của nhóm tác giả với Nhà trường trước Hội đồng.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên Hội đồng đã phát biểu đánh giá nhận xét về giáo trình trên nhiều phương diện. Qua đó, Hội đồng đã ghi nhận những kết quả của nhóm tác giả biên soạn giáo trình, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự cố gắng cũng như năng lực chuyên môn của nhóm tác giả. Đồng thời, Hội đồng cũng thảo luận, chia sẻ các góp ý để giáo trình hoàn thiện hơn. 

 

GS.TS. Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng ban biên tập Tạp chí KHXH&NV, Trường KHXH&NV,

Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy viên phản biện góp ý bản thảo giáo trình bằng hình thức trực tuyến

 

 

PGS.TS. Phạm Hương Trà - Phó Trưởng khoa Xã hội học và Phát triển, Học viện Báo chí & tuyên truyền Hà Nội, Ủy viên phản biện nhận xét bản thảo giáo trình bằng hình thức trực tuyến

 

 

TS. Nguyễn Hồng Vinh - Phó trưởng Khoa Du lịch và CTXH, Ủy viên Hội đồng phát biểu ý kiến

 

 

PGS.TS. Bùi Văn Hào - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Vinh, Ủy viên Hội đồng nhận xét bản thảo giáo trình

 

 

PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng - Tổng biên tập kiêm Giám đốc Nhà xuất bản, Ủy viên Hội đồng nhận xét giáo trình

 

 

TS. Võ Thị Hoài Thương - Ủy viên Hội đồng phát biểu ý kiến

 

 

Các thành viên Hội đồng thảo luận, đánh giá bản thảo giáo trình

 

Thay mặt nhóm tác giả, chủ biên TS. Võ Thị Cẩm Ly trân trọng cảm ơn Hội đồng và tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng, trả lời và giải trình thêm một số nội dung, câu hỏi của các thành viên Hội đồng.  

 

 

ThS. Phan Thị Thuý Hà - Đại diện đồng tác giả giải trình một số nội dung góp ý của thành viên Hội đồng

 

 

TS. Võ Thị Cẩm Ly - Đại diện nhóm tác cảm ơn Hội đồng

 

Kết thúc phiên họp, PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng đã thay mặt Hội đồng và Nhà xuất bản Đại học Vinh đánh giá cao sự nỗ lực của các tác giả trong quá trình hoàn thiện bản thảo giáo trình. Tuy nhiên, để giáo trình được hoàn thiện đảm bảo chất lượng, xuất bản và phát hành đúng tiến độ, nhóm tác giả cần hiệu chỉnh các nội dung và lỗi kỹ thuật theo góp ý của các thành viên Hội đồng để giáo trình được xuất bản trong thời gian sớm nhất.

Tin & Ảnh: NXB ĐHV