Tới dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Kha Văn Tám, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Hảo, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Phòng PA 83 Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo các đơn vị xuất bản, in, phát hành trong toàn tỉnh.

Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác xuất bản, in và phát hành 6 tháng đầu năm 2019

    Tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá hoạt động xuất bản, in và phát hành 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh. Về cơ bản, các đơn vị đã làm tốt nhiệm vụ chính trị, tư tưởng, khắc phục khó khăn, hoàn thành kế hoạch đề ra. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Kha Văn Tám ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị xuất bản, in và phát hành tỉnh nhà trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra những điểm hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, chẳng hạn như các nhà xuất bản cần đa dạng hóa đề tài xuất bản, các nhà in cần khảo sát kỹ hơn nhu cầu thị trường, tránh việc cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp trong tỉnh.

    Trong 6 tháng đầu năm 2019, Nhà xuất bản Đại học Vinh dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Có 25 xuất bản phẩm được xuất bản, 29 xuất bản phẩm nộp lưu chiểu, doanh thu đạt hơn 740 triệu đồng (tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2018). Trong thời gian tới, phát huy nội lực của mình, đồng thời tranh thủ sự chỉ đạo, hỗ trợ của cơ quan chủ quản là Trường Đại học Vinh, Nhà xuất bản Đại học Vinh sẽ tăng cường việc tìm kiếm nguồn bản thảo, chú trọng hơn việc phát hành và mở rộng địa bàn phát hành.

Bài và ảnh: Nguyễn Thị Thanh Hiếu