Đây là hoạt động góp phần thiết thực trong việc nâng cao văn hóa đọc, ý thức cộng đồng, góp phần xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. NXB Đại học Vinh phối hợp với NXB Nghệ An tổ chức một gian hàng tham gia Hội sách.


Toàn cảnh Lễ khai mạc Hội sách mùa Thu 2018 tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội

 

Việc tổ chức Hội sách hàng năm nhằm xây dựng thói quen mua sách, đọc sách trong các tầng lớp nhân dân, tăng cường sự gắn kết chặt chẽ giữa người đọc với người viết và những người làm công tác xuất bản sách, xây dựng xã hội học tập, tạo ra một nét đẹp trong đời sống văn hóa xã hội. Bên cạnh đó, việc tổ chức Hội sách hàng năm cũng góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của các nhà xuất bản, các nhà sách, các cơ sở phát hành..., từ đó thúc đẩy sự phát triển chung của toàn ngành Xuất bản. 

Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông cho biết, trong bối cảnh ngành Xuất bản gặp nhiều khó khăn như thời gian vừa qua, việc duy trì ổn định hoạt động và không ngừng nâng cao chất lượng xuất bản phẩm đã thể hiện sự nỗ lực, phấn đấu rất lớn của toàn Ngành. Đặc biệt hơn nữa, với nguồn lực kinh tế có hạn, ngành Xuất bản vẫn luôn đầu tư, tổ chức những hoạt động nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, đồng thời tạo sự gắn kết giữa hoạt động xuất bản với các hoạt động thông tin truyền thông khác; gắn kết giữa các đơn vị xuất bản, phát hành với các doanh nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông, nhằm thu hút các nguồn lực để phát triển văn hóa đọc.