Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các nhà xuất bản và các doanh nghiệp in – phát hành trên địa bàn tỉnh Nghệ An.


Toàn cảnh Hội nghị giao ban công tác XB, IN,. PH 6 tháng đầu năm 2017

Theo Báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn ngành xuất bản – in – phát hành (XB, IN, PH) trên toàn tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh. Hoạt động xuất bản, in và phát hành của các đơn vị tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng toàn ngành đã nỗ lực hoàn thành kế hoạch đề ra. Các nhà xuất bản và các doanh nghiệp trên địa bàn đã có định hướng và giải quyết đúng các vấn đề đặt ra cho đơn vị. Nhiều doanh nghiệp đã tích cực đổi mới thiết bị, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành. 

Công tác quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản, in, và phát hành có nhiều chuyển biến đáng ghi nhận. Sở Thông tin và Truyền thông đã tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp XB, IN, PH trong hoạt động, đem lại hiệu quả thiết thực cho các đơn vị; Phối hợp với các doanh nghiệp XB, IN, PH tổ chức thành công các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4. Ý thức chấp hành pháp luật về xuất bản của các đơn vị đã từng bước được nâng cao. 

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, vẫn còn một số hạn chế. Các xuất bản phẩm được phát hành thời gian qua có đề tài chưa hấp dẫn, chưa thu hút được thị hiếu của độc giả, mới chủ yếu là các sách đặt hàng. Về lĩnh vực in có hiện tượng cung vượt quá cầu, gây ra sự cạnh tranh thiếu lành mạnh các doanh nghiệp in trong tỉnh. Trong các cửa hàng, cửa hiệu sách, văn hóa phẩm, băng đĩa tư nhân vẫn còn hiện tượng bán hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc. Quy định về chế tài xử lý vi phạm trong hoạt động in còn bất cập nên một số vụ việc mặc dù được phát hiện nhưng chưa được xử lý dứt điểm, kịp thời. 


Đồng chí Kha Văn Tám - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Kha Văn Tám – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu trong 6 tháng cuối năm, các đơn vị, doanh nghiêp xuất bản – in – phát hành cần tập trung thực hiện các nội dung: Nâng cao toàn diện chất lượng các xuất bản phẩm; Bồi dưỡng đội ngũ làm công tác biên tập để đáp ứng yêu cầu xuất bản; Các xuất bản phẩm phải có nội dung phong phú, hình thức đẹp đáp ứng thị hiếu của người đọc, đồng thời phải đảm bảo các nhiệm vụ chính trị đề ra; Tăng cường công tác thanh kiểm tra nhằm ngăn chặn việc xuất bản – in – phát hành các ấn phẩm vi phạm quy định; Mở rộng mạng lưới phát hành tới các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa; Thực hiện tốt việc liên kết giữa các doanh nghiệp xuất bản – in – phát hành nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động trong lĩnh vực XB- IN, PH trên địa bàn tỉnh Nghệ An.