Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng cục XBIPH, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh - Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí & xuất bản (Ban Tuyên giáo TW). Hội nghị còn có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, biên tập viên và cán bộ làm công tác xuất bản của 57 Nhà xuất bản trong cả nước.

 

 

Đại biểu tham dự Hội nghị

 

 

Ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng cục XBIPH phát biểu khai mạc Hội nghị

 

 

Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh - Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí & xuất bản (Ban Tuyên giáo TW) phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Về phía NXB Đại học Vinh có PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng - Giám đốc, Tổng biên tập cùng các biên tập viên cơ hữu và chuyên viên xây dựng kế hoạch xuất bản tham dự.

 

 

PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng - Giám đốc, Tổng biên tập NXB Đại học Vinh tham dự Hội nghị

 

 

Đoàn cán bộ, biên tập viên của NXB Đại học Vinh tham dự Hội nghị

 

Nội dung Hội nghị tập trung vào các chuyên đề chính sau đây:

- Chuyên đề 1: “Quan điểm của Đảng và Nhà nước đối với hoạt động xuất bản hiện nay và những văn bản quy định mới trong lĩnh vực xuất bản”. Nội dung chuyên đề do Bà Đỗ Mỹ Linh - Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí & xuất bản (Ban Tuyên giáo TW) trình bày.

- Chuyên đề 2: “Xu hướng xuất bản thế giới và Chiến lược phát triển Ngành Xuất bản đến năm 2030, tầm nhìn 2050; Quan điểm tầm nhìn, định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với công tác quản lý nhà nước về xuất bản”. Chuyên đề do ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng cục XBIPH giới thiệu.

- Chuyên đề 3: “Vai trò của hoạt động xuất bản với công tác xây dựng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay”. Nội dung chuyên đề do GS.TS. Đinh Xuân Dũng báo cáo.

- Chuyên đề 4: “Chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động xuất bản”, do GS.TSKH. Hồ Tú Bảo giới thiệu.

 

 

GS.TS. Đinh Xuân Dũng báo cáo chuyên đề tại Hội nghị

 

 

GS.TSKH. Hồ Tú Bảo giới thiệu chuyên đề tại Hội nghị

 

Từ các nội dung đã được các chuyên gia trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành nêu ra tại Hội nghị, các đại biểu là lãnh đạo các đơn vị xuất bản, các biên tập viên và bộ phận phụ trách kế hoạch của các nhà xuất bản trong cả nước đã tiếp thu và có những thảo luận, trao đổi, liên hệ với hoạt động thực tiễn của các đơn vị. Đồng thời, các nhà xuất bản cũng chủ động xây dựng kế hoạch phát triển các xuất bản phẩm theo xu hướng và nhu cầu của người đọc trong tương lai.

Một số hình ảnh đại biểu tham dự Hội nghị:

 


 

 

 

Các đại biểu đến từ NXB Đại học Vinh tham dự Hội nghị

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tin bài: NXB ĐHV