Thay mặt Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, GS.TS. Thái Văn Thành đã ghi nhận và chúc mừng những thành tựu và đóng góp của Nhà xuất bản Đại học Vinh trong 11 năm qua kể từ khi thành lập. Nhà xuất bản đã có bước phát triển liên tục và tạo được uy tín, đóng góp cho hoạt động xuất bản, phát triển văn hoá đọc cũng như phục vụ sự nghiệp giáo dục và đào tạo các cấp trong cả nước và của tỉnh Nghệ An.

 

 

GS.TS. Thái Văn Thành và đoàn cán bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tặng hoa chúc mừng Nhà xuất bản Đại học Vinh

 

Được biết, GS.TS. Thái Văn Thành nguyên là Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà xuất bản Đại học Vinh những năm 2017-2018. Bằng tâm huyết, trách nhiệm của mình, Giáo sư đã luôn có những chỉ đạo sát sao, trực tiếp và dõi theo sự phát triển của Nhà xuất bản Đại học Vinh trong thời gian qua.

 

 

Lẵng hoa tươi thắm của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An chúc mừng Nhà xuất bản Đại học Vinh

 

PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Đại học Vinh đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An dành cho đơn vị.

Tin và ảnh: NXB ĐHV