LỜI TÁC GIẢ

 Văn học Việt Nam trung đại có lịch sử từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XIX. Đây là thời kỳ đầu tiên và là thời kỳ dài nhất trong lịch sử văn học viết Việt Nam nên có ý nghĩa to lớn trong việc hình thành những truyền thống văn học và trong việc góp phần hình thành, phát triển, lưu giữ những giá trị tinh thần của người Việt Nam. Trong lịch sử mười thế kỷ ấy, nền văn học này đã có biết bao tác giả và tác phẩm xuất sắc, mà tiêu biểu là Nguyễn Trãi và Nguyễn Du - hai tác giả được UNESCO tôn xưng là danh nhân văn hóa thế giới, với những áng văn chương mang đậm tinh thần yêu nước và tinh thần nhân đạo bằng trình độ nghệ thuật trác tuyệt.

Văn học Việt Nam trung đại là một trong những trọng tâm của chương trình Ngữ văn trung học, đại học và cao đẳng hiện nay. Những thể loại, tác giả; tác phẩm được dạy học là những giá trị đã được thử thách qua thời gian lâu dài, và đương nhiên ở các giai đoạn việc tiếp nhận lại có thể chú trọng những giá trị mới, với những phương pháp không ngừng vận động. Các bài viết của chúng tôi trong tập sách này cố gắng tiếp cận các giá trị văn học Việt Nam trung đại theo tinh thần ấy.

Một số bài trong sách này đã đã được đăng trong các kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế hoặc quốc gia, trong Tạp chí Văn học, Tạp chí Nghiên cứu Văn học, Tạp chí Hán Nôm, Tạp chí Văn học nước ngoài...

Tác giả mong nhận được sự góp ý của người đọc giúp cho việc tu chỉnh, để khi có điều kiện tái bản, chất lượng cuốn sách được cao hơn.

                                                                                                                                         Ngày 19 tháng 8 năm 2015

                                                                                                                                                Tác giả

                                                                                                                                                                     TS. Phạm Tuấn Vũ