TUẦN 11 (NĂM HỌC 2018-2019)

Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018

 

Thứ 2, ngày 12/11/2018

8g30: Giao ban đơn vị đầu tuần

- Đọc duyệt cuốn Kỹ thuật sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh học từ nấm đối kháng trichoderma phòng trừ bệnh hại cây trồng (Hồ Thị Nhung và cộng sự)

- Đọc sơ duyệt bản thảo GT Sinh lý thực vật (PGS.TS Mai Văn Chung chủ biên)

Thứ 3, ngày 13/11/2018

 

- Biên tập cuốn Văn học Việt nam trung đại (Nguyễn Khắc Phi, sách NNĐH 2018)

- Chế bản cuốn Thể loại hát nói trong sự vận động của lịch sử Việt Nam hiện đại

(Nguyễn Đức Mậu, sách NNĐH 2018)

Thứ 4, ngày 14/11/2018

 

- Chế bản cuốn Làng Tường xá (Thái Kim Đỉnh, sách NNĐH 2018)

- Sửa bản in cuốn Tri thức dân gian của người Nghệ về chuyện sinh đẻ (Phan Thư Hiền, sách NNĐH 2018)

Thứ 5, ngày 15/11/2018

 

- Hoàn thiện bản dự toán sách NNĐH 2018 (đã góp ý, sửa chữa)

- Tiếp tục biên tập giáo trình Phát triển năng lực người học trong dạy học Vật lý

- Làm hồ sơ nghiệm thu GT Sinh lý thực vật (PGS.TS Mai Văn Chung chủ biên)

Thứ 6, ngày 16/11/2018

 

- Đọc sơ duyệt GT Những nhận thức mới về nhà nước và pháp luật (Đinh N Thắng)

- Chế bản cuốn Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm ngao dầu (Chu Chí Thiết, Nguyễn Đình Vinh, sách NNĐH 2018)

Thứ 7, ngày 17/11/2018

 

Nghỉ

Chủ nhật, ngày 18/11/2018

 

Nghỉ