TUẦN 27 (NĂM HỌC 2018-2019)

Từ ngày 04/3/2019 đến ngày 10/3/2019

 

Thứ 2, ngày 04/3/2019

9g00 : Giao ban đơn vị đầu tuần

- Tiếp tục biên tập cuốn Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Kỳ Thượng (Kỳ Anh, HT)

- Tiếp tục chế bản cuốn GT Phát triển năng lực người học trong dạy học Vật lý (PGS Phạm Thị Phú chủ biên)

Thứ 3, ngày 05/3/2019

 

- Biên tập cuốn Contrastive Lingustics (PGS TS Lê Đình Tường chủ biên)

- Đọc duyệt cuốn Quản lý nhà nước về kinh tế (TS Trần Thị Hoàng Mai chủ biên)

- Làm thủ tục nộp lưu chiểu các cuốn sách đã in (GT Điền kinh của N. T Lục)

Thứ 4, ngày 06/3/2019

 

- Chế bản cuốn Lịch sử đảng bộ xa Thạch Hạ (Hà Tĩnh, sách LKXB)

- Đọc duyệt cuốn Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Kỳ Thượng (Kỳ Anh, HT)

Thứ 5, ngày 07/3/2019

 

- 8g00: Hội nghị giao ban cơ quan (phiên tháng 3/2019) tại Phòng họp tầng 8.

- Tiếp tục biên tập cuốn Giáo trình Toán Kỹ thuật (TS Nguyễn Tiến Dũng chủ biên)

15g00: Nghiệm thu giáo trình Chương trình và lý luận dạy học bộ môn Giáo dục công dân (TS Phạm Thị Bình chủ biên) tại VP Nhà xuất bản

Thứ 6, ngày 08/3/2019

 

- 16g00: Nghiệm thu giáo trình Bài tập trong dạy học Vật lý (PGS.TS. Nguyễn Đình Thước chủ biên);

- Đọc duyệt cuốn GT Phát triển năng lực người học trong dạy học Vật lý (PGS Phạm Thị Phú chủ biên)

Thứ 7, ngày 09/3/2019

 

 

Chủ nhật, ngày 10/3/2019