Giáo trình do các giảng viên khoa Hóa học Trường Đại học Vinh biên soạn, nhằm cung cấp cho sinh viên các chuyên ngành Hóa học thực phẩm, Hóa dược và các ngành liên quan những kiến thức căn bản, cần thiết về lĩnh vực đang rất được quan tâm hiện nay: quản lý và kiểm nghiệm chất lượng dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm. Giáo trình cũng là tài liệu tham khảo rất bổ ích cho học viên cao học, nghiên cứu sinh ngành Hóa học thực phẩm và những ai quan tâm đến chất lượng dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm.

Nhà Xuất bản Đại học Vinh trân trọng giới thiệu đến đọc giả cuốn Giáo trình này !

Xem thêm