Nội dung của giáo trình Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt - chuyển khối trong công nghệ hóa học - công nghệ thực phẩm (của nhóm tác giả Nguyễn Tân Thành, Trần Đình Thắng, Tôn Thất Minh) cung cấp cho sinh viên chuyên ngành công nghệ hóa học - công nghệ thực phẩm một lượng kiến thức cơ bản, đầy đủ về lĩnh vực truyền nhiệt (trao đổi nhiệt) như các quá trình và thiết bị đun nóng chần hấp - quá trình và thiết bị rán - quá trình nướng và sao rang - quá trình và thiết bị cô đặc - quá trình làm lạnh, tan giá, làm ấm - quá trình và thiết bị thanh trùng lĩnh vực chuyển khối như các quá trình và thiết bị chưng cất - trích ly - hấp phụ - hấp thụ - kết tinh - sấy.


Đây là giáo trình được biên soạn cho sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm và ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học của trường Đại học Vinh. Đồng thời giáo trình cũng là tài liệu tham khảo cho sinh viên các ngành y dược, nông nghiệp, công nghệ sinh học, các cán bộ, kỹ sư, học viên cao học đang công tác trong các lĩnh vực sinh học, thực phẩm, nông nghiệp, môi trường...

Trong quá trình thực hiện, giáo trình đã trích dẫn tham khảo một số tài liệu của các tác giả (phần Tài liệu tham khảo) và đưa vào một số kiến thức từ thực tế. Chúng tôi chân thành cảm ơn các tác giả đã góp phần để chúng tôi hoàn thành giáo trình này.

Mục đích của nhóm tác giả là biên soạn được một giáo trình có nội dung tốt, phù hợp với trình độ của sinh viên để sinh viên có tài liệu học tập, nghiên cứu và ứng dụng vào sản xuất thực tế sau khi ra trường.

Trong quá trình biên soạn, mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng chắc chắn giáo trình này không tránh khỏi sơ suất, rất mong các quý bạn đọc góp ý kiến để hoàn chỉnh trong các lần tái bản sau.

Xin chân thành cảm ơn!

                                                                                                                Các tác giả