1
Bạn cần hỗ trợ?
Thứ hai, ngày 8 tháng 8 năm 2022

Thông báo - Văn bản

Quyết định phê duyệt kế hoạch xuất bản giáo trình đại học và sau đại học năm 2022
22/06/2022
Quyết định số 238/QĐ-ĐHV phê duyệt kế hoạch xuất bản giáo trình đại học và sau đại học năm 2022 của Hiẹu trưởng trường Đại học Vinh ngày 27 tháng 01 năm 2022
Phê duyệt danh mục giáo trình đăng ký xuất bản năm 2017
11:07 28/02/2017
Hiệu trưởng Nhà trường vừa phê duyệt danh mục giáo trình đăng ký xuất bản năm 2017. Danh mục này thay thế cho phần danh mục đã được phê duyệt năm 2017 trong Quyết định số...
Thông báo yêu cầu kiểm tra danh mục giáo trình 2017
16:15 05/01/2017
Nhà trường yêu cầu trưởng các đơn vị đào tạo chỉ đạo rà soát danh mục giáo trình đăng ký xuất bản năm 2017 của đơn vị mình.
Luật xuất bản 2012
14:42 06/12/2016
Toàn văn Luật xuất bản 2012 và Nghị định 19t5/2013 hướng dẫn thi hành Luật xuất bản
Điều chỉnh kế hoạch biên soạn giáo trình 2016, 2017
14:25 06/12/2016
Thông báo của Nhà trường về điều chỉnh kế hoạch biên soạn giáo trình đã đăng ký cho năm 2016, 2017
Quy trình xuất bản sách
14:55 24/07/2015
Quy định về công tác xuất bản (ban hành kèm theo Quyết định số 1221/QĐ-ĐHV ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
© 2021 Bản quyền của Trường ĐH Vinh
Địa chỉ: Số 182 Lê Duẩn - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (0238)3855269     Fax: (0238)3855269 Email: nxbdhv@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng  - Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản
Ghi rõ nguồn "Nhà xuất bản Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.