TUẦN 12 (NĂM HỌC 2018-2019)

Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 25/11/2018

 

Thứ 2, ngày 19/11/2018

Mit-tinh Kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018)

- Chế bản cuốn Văn học Việt nam trung đại (Nguyễn Khắc Phi, sách NNĐH 2018)

Thứ 3, ngày 20/11/2018

 

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Thứ 4, ngày 21/11/2018

 

- Tiếp tục chế bản cuốn Làng Tường xá (Thái Kim Đỉnh, sách NNĐH 2018)

- Tiếp tục sửa bản in cuốn Tri thức dân gian của người Nghệ về chuyện sinh đẻ (Phan Thư Hiền, sách NNĐH 2018)

Thứ 5, ngày 22/11/2018

 

- Sửa bản in giáo trình Phát triển năng lực người học trong dạy học Vật lý

- Làm thủ tục nghiệm thu GT Ngôn ngữ học đối chiếu (PGS Lê Đình Tường chbiên)

Thứ 6, ngày 23/11/2018

 

- Đọc duyệt cuốn Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm ngao dầu (Chu Chí Thiết, Nguyễn Đình Vinh, sách NNĐH 2018)

- Sửa bản in cuốn Kỹ thuật sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh học(Hồ Thị Nhung)

Thứ 7, ngày 24/11/2018

 

Nghỉ

Chủ nhật, ngày 25/11/2018

 

Nghỉ