TUẦN 18 (NĂM HỌC 2018-2019)

Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 06/01/2019

 

Thứ 2, ngày 31/12/2018

Nghỉ Tết dương lịch 2019

 

Thứ 3, ngày 01/01/2019

 

Nghỉ Tết dương lịch 2019

Thứ 4, ngày 02/01/2019

 

- Tiếp tục biên tập GT “Phát triển năng lực người học trong dạy học Vật lý”

- Sơ duyệt bản thảo “Giáo trình Toán học (TS Nguyễn Duy Bình chủ biên)

- Đọc duyệt cuốn Giáo trình Giải tích 2 (PGS Đinh Huy Hoàng chủ biên)

Thứ 5, ngày 03/01/2019

 

- Chế bản cuốn “Từ Hán Việt” (PGS Hoàng Trọng Canh chủ biên)

- Biên tập cuốn “Trường PT cấp 3 Anh Sơn…” (sách LKXB, Phan Hữu Tân)

- Sửa bản in GT “Phát triển năng lực người học trong dạy học Vật lý”

Thứ 6, ngày 04/01/2019

 

8g30: Nghiệm thu GT “Toán thống kê trong thể dục thể thao” (TS Nguyễn Thị Thế)

9g30: Nghiệm thu GT “Biến đổi khí hậu và phát triển KTXH” (TS Lương T T Vinh)

- Chế bản cuốn “Sỏi đường mật chính ở người cao tuổi và phương pháp điều trị” (sách LKXB, Nguyễn Quang Trung)

Thứ 7, ngày 05/01/2019 (làm bù ngày thứ Hai, 31/12/2018)

 

- Biên tập cuốn “GT Toán cho kỹ thuật” (TS Nguyễn Tiến Dũng)

- Chế bản cuốn “GT Quy hoạch bảo vệ môi trường (TS Trần Thị Tuyến)

- Hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán sách Nhà nước đặt hàng 2018 (tại Phòng KH-TC)

Chủ nhật, ngày 06/01/2019